Ξεκίνησε η αντιπυρική περίοδος
2 Μαΐου 2018
ΚΑΠ
Οι άμεσες ενισχύσεις της ΚΑΠ μετά το 2020
10 Μαΐου 2018

Παράταση για τα Σχέδια Βελτίωσης

Νέα παράταση δόθηκε για το μέτρο των Σχεδίων Βελτίωσης, με την οποία η δημιουργία νέων αιτήσεων μπορεί να γίνει έως 05/06/2018, ενώ ο φυσικός φάκελος πρέπει να έχει κατατεθεί έως 20/07/2018. Αναλυτικά οι προθεσμίες έχουν ως εξής:

 • δημιουργία νέας υποβολής (απόδοση αριθμού ΣΒΕΛ-ΧΧΧΧΧ) η 05/06/2018.
 • υποβολή αιτημάτων στις ΔΑΟΚ για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων η 18/06/2018 .
 • υποβολή του πρώτου σταδίου και δεύτερου σταδίου της αίτησης ορίζεται η 05/07/2018.
 • υποβολή στις ΔΑΟΚ του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/07/2018.

 

Υπενθυμίζεται ότι

Α) Βασική προϋπόθεση για να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι στη δράση είναι να έχουν νόμιμα στην κατοχή τους την εκμετάλλευση στην οποία σχεδιάζουν να υλοποιήσουν την επένδυση, να την έχουν δηλώσει στο ΟΣΔΕ και η τυπική της απόδοση να είναι τουλάχιστον 8.000 €. Λεπτομέρειες σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας μπορείτε να δείτε εδώ 

 

Β) Η ένταση της ενίσχυσης κυμαίνεται μεταξύ 40% και 60% του προϋπολογισμού της επένδυσης. Το ποσοστό αυτό διαφοροποιείται με βάση  συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των δικαιούχων όπως φαίνονται στον πίνακα

Γ) Ο μέγιστος προϋπολογισμός που μπορούν να έχουν τα Σχέδια Βελτίωσης κυμαίνεται μεταξύ 200.000 και 1.000.000 € ανάλογα με τη Δράση και το είδος του δικαιούχου. Τα μέγιστα ύψη παρουσιάζονται στον πίνακα

 

Επιλέξιμες Δαπάνες

Για τη Δράση 4.1.1. χρηματοδοτείται η:

 • Δημιουργία (ίδρυση), μετεγκατάσταση, ανέγερση, επέκταση, αποπεράτωση και εκσυγχρονισμό γεωργικών κτιρίων και κατασκευών,
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού.
 • Αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση πολυετών φυτειών των οποίων η εγκατάσταση δεν γίνεται με τη χρήση σπόρου
 • Περίφραξη και διαμόρφωση αγροτεμαχίων και περίφραξη φυτειών.
 • Αγορά καινούργιου ανθοκομικού ή μελισσοκομικού αυτοκινήτου.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση Η/Υ και λογισμικού διαχείρισης γεωργικής εκμετάλλευσης καθώς και εξοπλισμού επικοινωνιών και γραφείου
 • Γενικά έξοδα

Για τη Δράση 4.1.3.

 • Επενδύσεις που συμβάλλουν στη χρήση ΑΠΕ,
 • Επενδύσεις που συμβάλλουν τη διαχείριση των αποβλήτων υποπροϊόντων και υπολειμμάτων της γεωργικής εκμετάλλευσης, δεξαμενές, αγορά, μεταφορά και εγκατάσταση καινούργιου εξοπλισμού διαχείρισης αποβλήτων,
 • Δαπάνες για την περίφραξη και τη διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω επενδύσεων
 • Γενικές Δαπάνες.

 

Επισημαίνεται ότι για κάθε δαπάνη υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι, προϋποθέσεις και περιορισμοί. Για το λόγο αυτό οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εξετάσουν προσεκτικά τις δαπάνες που σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν ώστε να κριθούν επιλέξιμες.