Αμπελουργικό Μητρώο
5 Ιουλίου 2016
Αγροτική Συμβουλευτική
5 Ιουλίου 2016

Συνεταιρισμοί – Συνεργατισμός

Συνεταιρισμός, σύμφωνα με την Διεθνή Συνεταιριστική Συμμαχία (International Cooperative AllianceI.C.A.) η οποία ιδρύθηκε το 1895, είναι μια: «αυτόνομη ένωση προσώπων που συγκροτείται εθελοντικά για την αντιμετώπιση των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών και επιδιώξεων τους, διαμέσου μιας συνιδιόκτητης και δημοκρατικά διοικούμενης επιχείρησης». Ο ορισμός αυτός δόθηκε στο παγκόσμιο συνέδριο συνεταιριστικών οργανώσεων στο Μάντσεστερ της Αγγλίας το 1995.

Οι συνεταιρισμοί αποτελούν όργανο συσπείρωσης αδύνατων οικονομικά μονάδων για την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαπραγματευτικής δύναμης. Για το λόγο αυτό ενισχύονται από τις νομοθεσίες πολλών χωρών.

Οι αγροτικοί συνεταιρισμοί (εθελοντικοί ή αναγκαστικοί) είναι η πλέον διαδεδομένη και γνωστή μορφή συνεργατισμού στην Ελλάδα. Εκτός όμως από τους αγροτικούς υπάρχουν και οι αστικοί συνεταιρισμοί (π.χ. καταναλωτικοί, παραγωγικοί, προμηθευτικοί, πιστωτικοί, μεταφορικοί κ.α.) που με την ποικιλία τους καλύπτουν πολλές ανάγκες της κοινωνίας.

Η έννοια του συνεταιρισμού και η διάδοσή της δεν ήταν πάντα αυτονόητες και ούτε δεδομένες. Χρειάστηκε να αναγνωριστεί επίσημα η «ελευθερία» του συνεταιρίζεσθε από διάφορα συντάγματα και τελικά από την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.

Ειδική περίπτωση είναι οι κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) που ακολουθούν τα πρότυπα των συνεταιρισμών.