5 Ιουλίου 2016

Διοικητικές απαιτήσεις για την καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης

Η καλλιέργεια της κάνναβης πραγματοποιείται μόνο κατόπιν έγκρισης από την αρμόδια ΔΑΟΚ. Για τη λήψη της σχετικής έγκριση οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση (ηλεκτρονικά ή έντυπα) στη […]