25 Σεπτεμβρίου 2017

Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης της 21/09/2017 για φιστικιά

Το Περιφερειακό Kέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου με νέο τεχνικό του δελτίο ενημερώνει τους φιστικοπαραγωγούς της περιοχής για τους εχθρούς,  Ευρύτομο και Σκολύτη, της καλλιέργειας της φυστικιάς και […]
14 Σεπτεμβρίου 2017
φιστικιά

Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης της 14/09/2017 για φιστικιά

Το Περιφερειακό Kέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου με τεχνικό του δελτίο δίνει οδηγίες για την αναγνώριση και αντιμετώπιση των ασθενειών, Βοτρυοσφαίρια και Σεπτορίωση, της καλλιέργειας της φιστικιάς.  
24 Ιουλίου 2017

Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης της 21/07/2017 για φιστικιά

Το Περιφερειακό Kέντρου Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου με τεχνικό του δελτίο ενημερώνει για την άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος MOVENTO 150 OD για την αντιμετώπιση της […]
12 Μαΐου 2017

Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης της 8/52017 για φιστικιά

Σύμφωνα με το πρόσφατο τεχνικό δελτίο του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου έχει ξεκινήσει η έξοδος του εντόμου ευρύτομου στις φιστικιές της Φθιώτιδας (Μώλος) και συνιστάται η άμεση έναρξη των […]
19 Απριλίου 2017

Δελτία Γεωργικής Προειδοποίησης της 18/4/2017 για ακρόδρυα

Διαβάστε τα τελευταία τεχνικά δελτία του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου για την αναγνώριση και αντιμετώπιση των εντομολογικών προσβολών του ευρυτόμου, της ψύλλας και του σκολύτη στις φιστικιές […]
29 Μαρτίου 2017

Νέα Δελτία Γεωργικής Προειδοποίησης για ακρόδρυα

Διαβάστε τα τελευταία τεχνικά δελτία του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου για την αναγνώριση και αντιμετώπιση της ασθένειας βοτρυοσφαίριας στις φιστικιές και των και κορμού και ριζικού […]
17 Μαρτίου 2017

Δελτία Γεωργικής Προειδοποίησης για ακρόδρυα

Διαβάστε τα τελευταία τεχνικά δελτία του Περιφερειακού Κέντρου Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου για την αντιμετώπιση ασθενειών κορμού και ριζικού συστήματος στις φιστικιές, καστανιές και καρυδιές καθώς και αντιμετώπιση […]