1 Ιουλίου 2016

Υδροπονία

Η Υδροπονική καλλιέργεια είναι μέθοδος καλλιέργειας  φυτών η οποία δεν πραγματοποιείται σε έδαφος. Το ριζικό σύστημα των φυτών αναπτύσσεται εκτός του φυσικού εδάφους και η τροφοδότηση των φυτών με νερό […]