26 Οκτωβρίου 2017

Υποχρεώσεις μονάδων αιγοπροβατοτροφίας σχετικές με σήμανση και καταγραφή των ζώων

Κάθε μονάδα εκτροφής αιγοπροβάτων πρέπει να συμμορφώνεται με συγκεκριμένους κανόνες σήμανσης και καταγραφής των ζώων όπως έχουν θεσπιστεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Το ΥΠΑΑΤ έχει εκδώσει ένα […]