1 Ιουλίου 2016

Οικοτεχνία

Οικοτεχνία είναι η μεταποίηση σε μικρή κλίμακα αγροτικών προϊόντων από τον παραγωγό και την οικογένειά του, αποκλειστικά ιδίας παραγωγής, στο χώρο της αγροτικής εκμετάλλευσης ή της οικίας του. Τα μεταποιημένα […]