1 Ιουλίου 2016

Μικροί Γεωργοί (μικροκαλλιεργητές)

Ειδικό καθεστώς των άμεσων ενισχύσεων στο οποίο είχαν τη δυνατότητα να ενταχθούν οι γεωργοί που το 2015 είχαν δικαιώματα και λάμβαναν ενίσχυση έως 1250 €/έτος. Όσοι χαρακτηρίστηκαν ως μικροί γεωργοί […]