17 Μαρτίου 2017

Ένα άγνωστο αλλά πολύτιμο εργαλείο διαχείρισης και ελέγχου της αγροτικής εκμετάλλευσης

Γνωρίζετε ότι για τις υποχρεώσεις της πολλαπλής συμμόρφωσης είναι απαραίτητη η συμπλήρωση ενός μητρώου Εισροών – Εκροών και ημερολογίου εργασιών; Το μητρώο αυτό μπορεί να βοηθήσει τον παραγωγό να γλιτώσει […]