4 Φεβρουαρίου 2019

Κτηνίατρος εκτροφής: Πολύτιμη και πολύπλευρη η συνεισφορά του

Ο κτηνίατρος εκτροφής είναι ένας όρος που έχει διττή ερμηνεία. Από τεχνικής άποψης πρόκειται για τον επαγγελματία κτηνίατρο που υποστηρίζει με εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, συμβουλές και υπηρεσίες τις εκμεταλλεύσεις με […]
1 Ιουλίου 2016

Κτηνίατρος Εκτροφής

Ο όρος «κτηνίατρος εκτροφής» έχει διττή ερμηνεία. Η τεχνική του ερμηνεία αφορά στον επαγγελματία κτηνίατρο που υποστηρίζει με εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, συμβουλές και υπηρεσίες τις εκμεταλλεύσεις με τα παραγωγικά ζώα. […]