5 Σεπτεμβρίου 2018

Ελληνικό Σήμα για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές

Το Ελληνικό Σήμα για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές μπορούν πλέον να αποκτήσουν επιχειρήσεις του κλάδου. Με ποιο όμως τρόπο και με τι κόστος μπορεί μια επιχείρηση που διακινεί […]