17 Οκτωβρίου 2017

Χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος 2017

Η χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος 2017 προβλέπεται να πραγματοποιηθεί σε όσους γεωργούς κριθούν επιλέξιμοι εφόσον διαθέτουν λιγότερα δικαιώματα ενίσχυσης από τα εκτάρια γεωργικής γης που δηλώνουν. Το τρέχον έτος θα […]
1 Ιουλίου 2016

Εθνικό Απόθεμα

Ο εθνικός «κουμπαράς» μέσω του οποίου θα ενισχύονται οι νεοεισερχόμενοι στη γεωργία. Από το εθνικό απόθεμα παράγονται δικαιώματα ενίσχυσης σταθερής αξίας (ίσης με τη μέση περιφερειακή αξία) για όλη την […]