15 Μαρτίου 2019

Σημαντικά τα περιθώρια αύξησης της αγοράς των βιολογικών προϊόντων

Η αγορά των βιολογικών προϊόντων, σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της ΕΕ, παρουσιάζει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια. Είναι γεγονός ότι οι ρυθμοί αύξησης της παραγωγής και της ζήτησης […]
5 Νοεμβρίου 2018

Ένα νέο πλαίσιο για τα βιολογικά προϊόντα

Ένα νέο πλαίσιο για τα βιολογικά προϊόντα αρχίζει να διαμορφώνεται με την ψήφιση του Κανονισμού 848/2018 από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο νέος κανονισμός θα τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από την […]
8 Δεκεμβρίου 2017

7+1 δράσεις του ΠΑΑ για τον αγροτικό πληθυσμό της Λαμίας

Από τις δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ξεχωρίσαμε ορισμένες οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον αγροτικό πληθυσμό της Λαμίας. Αυτές οι 7+1 δράσεις απευθύνονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται […]