Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Μια πρώτη προσέγγιση
4 Ιανουαρίου 2017
Πιστοποιητικό Χρήσης Γεωργικών Φαρμάκων
5 Ιανουαρίου 2017

Ενστάσεις για την εξισωτική αποζημίωση 2016

Από σήμερα μέχρι και τις 18/1/2017 έχουν τη δυνατότητα οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί -δικαιούχοι της εξισωτικής αποζημίωσης να υποβάλλουν ένσταση κατά των αποτελεσμάτων πληρωμής.

Οι ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν είτε στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία ΟΠΕΚΕΠΕ στη Λαμία, είτε στους πιστοποιημένους φορείς υποβολής αιτήσεων, οι οποίοι έχουν την υποχρέωση να αποστείλουν την ένσταση στην Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ εντός (5) πέντε  εργάσιμων ημερών

Η υποβολή των ενστάσεων γίνεται μέσω τυποποιημένου εντύπου και συνοδεύεται αν απαιτείται από τα αναγκαία δικαιολογητικά.