Πρόγραμμα περισυλλογής νεκρών ζώων
2 Ιανουαρίου 2017
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020: Μια πρώτη προσέγγιση
4 Ιανουαρίου 2017

ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ 2016 – Παράταση στις προθεσμίες υποβολής φακέλων υποψηφιότητας

Με πρόσφατη απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων παρατείνεται μέχρι 30-01-2017 η περίοδος υποβολής των αιτήσεων –φακέλων υποψηφιότητας όσων ενδιαφέρονται να ενταχθούν στο πρόγραμμα ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ (Μέτρο 6.1 του ΠΑΑ 2014-2020).

Σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία οι ενδιαφερόμενοι

  • όφειλαν μέχρι 23-12-2016 να είχαν συγκεντρώσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την τεκμηρίωση της επιλεξιμότητάς τους και να είχαν αποκτήσει όνομα και κωδικό από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) για την ηλεκτρονική υποβολή του αιτήματος τους.
  • μέχρι τις 16-01-2017 έχουν τα δυνατότητα σύνταξης και οριστικοποίησης της αίτησής τους στο ΠΣΚΕ
  • οφείλουν μέχρι τις 30-01-2017 να υποβάλλουν εγγράφως και εις διπλούν (πρωτότυπο και αντίγραφο) το φυσικό φάκελο υποψηφιότητας στη ΔΑΟΚ του τόπου μόνιμης κατοικίας του αρχηγού της γεωργικής εκμετάλλευσης, λαμβάνοντας σχετικό πρωτόκολλο υποβολής