Πρόσκληση συμμετοχής στο 11ο Φεστιβάλ Ελληνικού Μελιού
11 Οκτωβρίου 2019
Εκπαιδευτικό σεμινάριο αγροτών 24 έως 26 Οκτωβρίου 2019
24 Οκτωβρίου 2019

Απογραφή ζωικού κεφαλαίου για το έτος 2019

 

Η ετήσια απογραφή ζωικού κεφαλαίου αποτελεί υποχρέωση κάθε κατόχου ζωικής εκμετάλλευσης. Οι εκτροφείς αιγοπροβάτων και χοίρων υποχρεούνται να διενεργούν και να κοινοποιούν στην αρμόδια Κτηνιατρική Υπηρεσία την ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου τους εντός συγκεκριμένων προθεσμιών.

Για το 2019 οι κτηνοτρόφοι ανάλογα με το είδος της εκμετάλλευσης τους   θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την διαδικασία απογραφής και την κοινοποίηση των στοιχείων στο τμήμα Κτηνιατρικής της ΠΕ Φθιώτιδας στα διαστήματα από

  • 1 Νοεμβρίου έως και 15 Δεκεμβρίου  2019 για τα αιγοπρόβατα
  • 1 Δεκεμβρίου έως και 31 Δεκεμβρίου 2019 για τους χοίρους

Στην υποβολή της ετήσιας απογραφής υποχρεούνται και όσοι δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους ή δεν  κατέχουν ζωικό κεφάλαιο κατά την περίοδο της απογραφής.

Η γνωστοποίηση της απογραφής ζωικού κεφαλαίου μπορεί να γίνει είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή είτε με τη χρήση της ψηφιακής υπηρεσίας του ΥΠΑΑΤ που έχει τεθεί σε λειτουργία μέσω της διεύθυνσης  http://minagric.gr/ψηφιακές υπηρεσίες.

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής καταχώρησης των απογραφικών στοιχείων εκδίδεται σχετική βεβαίωση την οποία ο χρήστης εκτυπώνει και επισυνάπτει στο μητρώο της εκμετάλλευσής του. Ο κάθε ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα ψηφιακής υποβολής απογραφικών στοιχείων μόνο μία φορά κατά την απογραφική περίοδο. Στην περίπτωση που διαπιστωθούν λάθη μετά την υποβολή των απογραφικών στοιχείων ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να απευθυνθεί άμεσα στην οικεία κτηνιατρική αρχή για την τροποποίηση αυτής.

Ο κάθε κτηνοτρόφος θα πρέπει να μεριμνήσει, ώστε το  μητρώο της εκμετάλλευσης  του να είναι πλήρως ενημερωμένο κατά τη διαδικασία υποβολής των απογραφικών στοιχείων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να  απευθυνθείτε στο Τμήμα Κτηνιατρικής ΠΕ Φθιώτιδας, (Κραββαρίτου 1, Λαμία, τηλ. 22313 52507)