υδροπονική καλλιέργεια
Υδροπονική καλλιέργεια: Μια σύντομη προσέγγιση
16 Σεπτεμβρίου 2019
Μια νέα προσπάθεια για τη μείωση της χρήσης αντιβιοτικών στην κτηνοτροφία
8 Οκτωβρίου 2019

Κλιματική αλλαγή και ελαιοκαλλιέργεια: Η λύση βρίσκεται και στα δικά μας χέρια

 

Η κλιματική αλλαγή δεν είναι πλέον κάτι τόσο μακρινό όσο νομίζαμε πριν μερικά χρόνια. Οι επιπτώσεις από την κλιματική αλλαγή είναι εμφανείς και σύντομα θα υποχρεωθούμε και να τις αντιμετωπίσουμε αλλά και να προσαρμοστούμε σε αυτές.  Έναν από τους πολλούς δρόμους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ο οποίος μπορεί να εφαρμοστεί από τους ελαιοκαλλιεργητές, είναι αυτός που χάραξε το ελληνικό έργο  Olive Clima.

To έργο Olive Clima με τίτλο «Εφαρμογή νέων καλλιεργητικών πρακτικών στην Ελαιοκομία με στόχο τον περιορισμό της Κλιματικής Αλλαγής» πρόσφατα έλαβε το ευρωπαϊκό βραβείο LIFE για το 2019. Ο σημαντικότερος στόχος του έργου ήταν η ενίσχυση της μακροπρόθεσμης αποθήκευσης διοξειδίου του άνθρακα στο έδαφος με παράλληλη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την ελαιοκαλλιέργεια. Στο πλαίσιο του έργου εφαρμόστηκαν σε 120 ελαιώνες  (της Κρήτης και της Μεσσηνίας) καλλιεργητικές πρακτικές οι οποίες αφορούσαν :

  • Στην επιστροφή οργανικής ύλης στον ελαιώνα μέσω της ανακύκλωσης κλαδεμάτων ως υλικό εδαφοκάλυψης και θρέψης, της αξιοποίησης αποβλήτων ελαιοτριβείου με εφαρμογή τους στο έδαφος είτε απευθείας είτε μετά από κομποστοποίηση.
  • Στην δέσμευση του άνθρακα στο έδαφος μέσω της βελτίωσης της ζιζανιοχλωρίδας και του κλαδέματος (για αύξηση της δέσμευσης CO2) και της ακαλλιέργειας του εδάφους (για περιορισμό της έκλυσης CO2 από το έδαφος).

Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή των ανωτέρω πρακτικών ήταν ιδιαίτερα θετικά. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

  • Αύξηση των θρεπτικών συστατικών (Κ, Ν, Μn κτλ) στο έδαφος με χαμηλότερο κόστος παραγωγής
  • Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά το στάδιο της παραγωγής
  • Βελτίωση της διαχείρισης του ξύλου που προέρχεται από κλαδέματα και των αποβλήτων ελαιοτριβείων
  • Μείωση της εξάρτησης των παραγωγών από τη χρήση ανόργανων αζωτούχων λιπασμάτων
  • Ενίσχυση των διαθέσιμων μέσων για τη βιολογική γεωργία και αύξηση της γενετικής βιοποικιλότητας
  • Μείωση κινδύνου διάβρωσης του εδάφους λόγω μη αναμόχλευσης της γης (ακαλλιέργεια)
  • Εμπλουτισμός της χλωρίδας με την σπορά σπορομιγμάτων
  • Οικονομικά πιο συμφέρουσες πρακτικές έναντι των παραδοσιακών

Όλες οι πρακτικές του έργου μπορούν να εφαρμοστούν και στην ελαιοκαλλιέργεια του Δήμου Λαμιέων κατόπιν σχετικής προσαρμογής στις τοπικές συνθήκες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο και τα αποτελέσματα του μπορείτε να δείτε στο http://www.oliveclima.eu/