Εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου
10 Σεπτεμβρίου 2019
υδροπονική καλλιέργεια
Υδροπονική καλλιέργεια: Μια σύντομη προσέγγιση
16 Σεπτεμβρίου 2019

Υποχρεώσεις παραγωγών για το πριμ βάμβακος περιόδου 2019/2020

 

Οι υποχρεώσεις των παραγωγών για να λάβουν το πριμ βάμβακος (ειδική καλλιεργητική ενίσχυση) για την περίοδο 2019-2020 αναφέρονται λεπτομερώς στην εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι υποχρεώσεις αυτές παραμένουν ίδιες με της προηγούμενης καλλιεργητικής περιόδου. Ειδικότερα οι παραγωγοί βάμβακος πρέπει:

  • να έχουν χρησιμοποιήσει για την καλλιέργειά τους αποκλειστικά πιστοποιημένο σπόρο με ελάχιστη ποσότητα 16 kg/ha. Στην περίπτωση που έχουν χρησιμοποιήσει υβρίδια βάμβακος η ελάχιστη ποσότητα πρέπει να είναι 13 kg/ha και η σπορά να έχει γίνει μέχρι 31/5/2019
  • να διαθέτουν και να προσκομίζουν τα πρωτότυπα παραστατικά (τιμολόγιο αγοράς, δελτίο αποστολής ή απόδειξη λιανικής πώλησης. Πλέον των παραστατικών πρέπει να διαθέτουν και βεβαίωση του φορέα πώλησης σπόρου ανά ποικιλία καθώς και καρτέλα σπόρου. Σε κάθε περίπτωση οι ποσότητες αγοράς πρέπει να εξασφαλίζουν ελάχιστη πυκνότητα 100.000 φυτά/ha ή 85.000 φυτά/ha σε καλλιέργεια υβριδίων βάμβακος. Κατά παρέκκλιση των ανωτέρω οι παραγωγοί μπορούν να χρησιμοποιούν σπόρο βελτιωτή.
  • να αναφέρουν στην ΑΕΕ το όνομα της ποικιλίας του χρησιμοποιούμενου σπόρου, το όνομα και τη διεύθυνση της εγκεκριμένης Διακλαδικής Οργάνωσης, εφόσον ο παραγωγός είναι μέλος, καθώς και ότι αιτούνται της ειδικής ενίσχυσης.
  • να διατηρούν την καλλιέργεια τους υπό κανονικές συνθήκες ανάπτυξης των φυτών, λαμβάνοντας μέριμνα για την εκτέλεση των απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων.
  • Να συγκομίζουν και να παραδίδουν τουλάχιστον την ελάχιστη στρεμματική απόδοση της καλλιεργητικής ζώνης στην οποία ανήκουν
  • Να έχουν υπογράψει την προβλεπόμενη σύμβαση αγοραπωλησίας με την εκκοκκιστική επιχείρηση ή τη Συνεταιριστική Οργάνωση, εφόσον το επιλέξουν, που θα διαπραγματευτεί και θα πουλά την παραγωγή τους σε εκκοκκιστική επιχείρηση για λογαριασμό τους.
  • Να μην παραδίδουν σύσπορο βαμβάκι με ποσοστό ξένων υλών μεγαλύτερο του 10%
  • Να ολοκληρώσουν τις παραδόσεις τους στα εκκοκκιστήρια έως την 31η Ιανουαρίου 2020

Υπενθυμίζεται ότι η συνδεδεμένη ενίσχυση (πριμ βάμβακος) ανέρχεται σε 749,38 €/ha εφόσον η επιλέξιμη έκταση δεν ξεπεράσει τα 250.000 ha.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ