ζωικό κεφάλαιο, βοοειδή
Προσδοκίες και ανησυχίες των Οργανώσεων Παραγωγών στην ΕΕ
23 Αυγούστου 2019
Εφαρμογή δολωματικών ψεκασμών για την καταπολέμηση του δάκου
10 Σεπτεμβρίου 2019

Οι νέες ρυθμίσεις για την εμπορία και τη διακίνηση ακτινιδίων

Η συγκομιδή των ακτινιδίων το 2019 θα γίνει σύμφωνα με τους νέους κανόνες για την εμπορία και διακίνηση ακτινιδίων που τέθηκαν σε ισχύ πέρσι.

Οι κυριότερες ρυθμίσεις αφορούν στα εξής:

  1. Για ακτινίδια ποικιλίας Hayward και για όλη τη χώρα ορίζονται:

ως ημερομηνία έναρξης συγκομιδής η 15η Οκτωβρίου κάθε έτους και

ως ημερομηνία έναρξης της εμπορίας στην εγχώρια αγορά, η 1η Νοεμβρίου κάθε έτους.

  1. Ως περιοχή παραγωγής ορίζεται όλη η Ελλάδα. Τα ακτινίδια μπορούν να μεταφέρονται από τους τόπους παραγωγής τους προς τα τυποποιητήρια – συσκευαστήρια που βρίσκονται αποκλειστικά εντός της ελληνικής επικράτειας.
  2. Ο βαθμός ωριμότητας των ακτινιδίων που εισκομίζονται στα τυποποιητήρια και συσκευαστήρια πρέπει να είναι τουλάχιστον 6,2ο Brix ή μέση περιεκτικότητα σε ξηρά ουσία 15%.
  3. Ο βαθμός ωριμότητας των ακτινιδίων που διατίθενται στην αγορά για κατανάλωση πρέπει να είναι τουλάχιστον 9,5ο
  4. Η μεταφορά, διακίνηση, εμπορία εντός και εκτός χώρας πρέπει να γίνεται με συσκευασίες μικρότερες ή ίσες των 20 κιλών. 
  5. Σε περίπτωση εισαγόμενων από το εξωτερικό παρτίδων ακτινιδίων τα οποία είναι σε μεγαλύτερες των 20 κιλών συσκευασίες, γίνεται υποχρεωτικά έλεγχος συμμόρφωσης προδιαγραφών εμπορίας.
  6. Οι έμποροι και μεταποιητές οφείλουν να καταχωρούν στην ειδική ψηφιακή υπηρεσία του ΥΠ.Α.Α.Τ. όλα τα δεδομένα διακίνησης
  7. Αρμόδιες αρχές ελέγχου ορίζονται οι Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) ή τα Περιφερειακά Κέντρα Προστασίας Φυτών, Ποιοτικού και Φυτ/κού Ελέγχου (ΠΚΠΦΠ&ΦΕ).
  8. Για παραβάσεις των παραπάνω υποχρεώσεων προβλέπονται ποινές όπως άμεση δέσμευση και καταστροφή ή αλλαγή χρήσης παρτίδων ακτινιδίων