αιγοπρόβατα
Πως να προστατευτούμε εμείς και τα ζώα μας από τον Μελιταίο πυρετό (Βρουκέλλωση)
6 Αυγούστου 2019
Οι νέες ρυθμίσεις για την εμπορία και τη διακίνηση ακτινιδίων
2 Σεπτεμβρίου 2019

Προσδοκίες και ανησυχίες των Οργανώσεων Παραγωγών στην ΕΕ

ζωικό κεφάλαιο, βοοειδή

 

Τα τελευταία χρόνια η ΕΕ προωθεί έντονα τη δημιουργία συλλογικών σχημάτων στον αγροτικό τομέα. Οι όροι που χρησιμοποιούνται για τα συλλογικά αυτά σχήματα είναι «Οργάνωση Παραγωγών» και «Ομάδα Παραγωγών» οι οποίοι περιλαμβάνουν διάφορες νομικές μορφές συνεταιριστικού και εμπορικού τύπου που απαντώνται στα ΚΜ της ΕΕ

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο για τις Οργανώσεις Παραγωγών στους τομείς ελαιολάδου, βοείου κρέατος και αροτραίων καλλιεργειών διαπιστώνεται ότι:

  • Οι κυριότεροι λόγοι για τους οποίους οι παραγωγοί αποφασίζουν να συστήσουν Οργάνωση Παραγωγών είναι η βελτίωση της πρόσβασης τους στην αγορά λόγω μεγαλύτερου όγκου παραγωγής και η αύξηση της διαπραγματευτικής τους δύναμης έναντι των επόμενων κρίκων της αλυσίδας εφοδιασμού
  • Ο πλέον συνήθης στόχος που θέτουν οι Οργανώσεις Παραγωγών είναι η βελτίωση της ποιότητας της παραγωγής ακολουθούμενος από τον στόχο της τοποθέτησης των προϊόντων τους στις αγορές
  • Το κυριότερο όφελος που προσδοκάται από τη σύσταση της Οργάνωσης Παραγωγών είναι σταθεροποίηση των τιμών

Ωστόσο, το εγχείρημα της σύστασης και της λειτουργίας Οργάνωσης Παραγωγών παρουσιάζει ορισμένες δυσκολίες. Τα κυριότερα εμπόδια που αναφέρουν οι ΟΠ ότι αντιμετωπίζουν είναι:

  • κατά τη σύσταση τους: η έλλειψη υποστήριξης από τις αρμόδιες κρατικές/περιφερειακές υπηρεσίες. Επίσης το ¼ των Οργανώσεων Παραγωγών αναφέρει ότι παράγοντες που δυσχεραίνουν τη σύσταση είναι τα διαφορετικά ενδιαφέροντα των μελών και η έλλειψη αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των παραγωγών
  • κατά τη λειτουργία τους: η μικρή διαπραγματευτική δύναμη που έχουν έναντι αγοραστών και προμηθευτών, η περιορισμένη πρόσβαση στη χρηματοδότηση και η  ανομοιογενής παραγωγή των μελών (σε όρους ποιοτικών προδιαγραφών)

Οι διαπιστώσεις που αναφέρονται παραπάνω αποτελούν μια σύνοψη των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθη πρόσφατα μεταξύ 226 Οργανώσεων Παραγωγών στους τομείς ελαιολάδου, βοείου κρέατος και αροτραίων καλλιεργειών από 20 Κράτη Μέλη (ΚΜ) της ΕΕ.

Για να δείτε την πλήρη μελέτη (στα αγγλικά) κάντε κλικ εδώ