Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του ρυζιού
29 Ιουλίου 2019
ζωικό κεφάλαιο, βοοειδή
Προσδοκίες και ανησυχίες των Οργανώσεων Παραγωγών στην ΕΕ
23 Αυγούστου 2019

Πως να προστατευτούμε εμείς και τα ζώα μας από τον Μελιταίο πυρετό (Βρουκέλλωση)

αιγοπρόβατα

 

Ο Μελιταίος πυρετός γνωστός και ως Βρουκέλλωση αποτελεί τα τελευταία  χρόνια την συχνότερη ζωονόσο με σημαντικές οικονομικές  απώλειες στην κτηνοτροφία της  χώρας μας. Κύριος φορέας της νόσου είναι τα αιγοπρόβατα και τα βοοειδή.

Συγκριτικά με άλλες Περιφέρειες και δήμους, στον Δήμο Λαμιέων καταγράφεται  ένας  μικρός αριθμός κρουσμάτων της  νόσου του Μελιταίου πυρετού στα αιγοπρόβατα. Αυτό δεν θα πρέπει να εφησυχάζει κτηνοτρόφους και καταναλωτές, αλλά να επιδιώκεται  συνεχής και συστηματικός έλεγχος για την πρόληψη τέτοιων κρουσμάτων με την συνεργασία  τοπικών και εθνικών φορέων. Το ΥΠΑΑΤ  έχει εκδώσει ενημερωτικό έντυπο με χρήσιμες συμβουλές  για την αντιμετώπιση και πρόληψη της Βρουκέλλωσης συνιστώντας:

  • Στους εκτροφείς αιγοπροβάτων να φροντίζουν τους  χώρους  διαμονής  και τοκετών των ζώων και να τηρούνται αυστηρά τα μέτρα ασφάλειας και υγιεινής, όπως αυτά ορίζονται από την ελληνική νομοθεσία
  • Στους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί κατά την επιλογή και κατανάλωση γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τους ακόλουθους συνδέσμους