μελισσοκομία
Ευρωπαϊκή ενίσχυση για τη μελισσοκομία ύψους 120εκ. ευρώ την επόμενη τριετία
23 Ιουλίου 2019
αιγοπρόβατα
Πως να προστατευτούμε εμείς και τα ζώα μας από τον Μελιταίο πυρετό (Βρουκέλλωση)
6 Αυγούστου 2019

Συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του ρυζιού

ορυζώνες

 

Η συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του ρυζιού καταβάλλεται κάθε έτος στους δικαιούχους γεωργούς υπό συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Η βασικότερη προϋπόθεση είναι ο ενδιαφερόμενος παραγωγός να υποβάλλει σχετικό αίτημα το οποίο γίνεται μέσω συμπλήρωσης – επιλογής της ειδικής θέσης που υπάρχει στην Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (κωδικός 0101).

Προκειμένου οι παραγωγοί ρυζιού να λάβουν την ειδική ενίσχυση υποχρεούνται:

  • Να τηρούν στο σύνολο της εκμετάλλευσής τους τις κανονιστικές απαιτήσεις διαχείρισης και την καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση
  • Να τηρούν τα αποδεικτικά παράδοσης του ρυζιού στους/στις εμπόρους δημητριακών, μύλους και ενώσεις αγροτών για 3 έτη
  • Να χρησιμοποιούν ποικιλίες οι οποίες είναι εγγεγραμμένες στον Εθνικό Κατάλογο Ποικιλιών ή/και στον Κοινό Κατάλογο των Ποικιλιών των Ειδών των Γεωργικών Φυτών
  • Να παραδώσουν κατ’ ελάχιστο 400 κιλά προϊόντος ανά στρέμμα μέχρι τις 28/02/2020. Οι παραδόσεις γίνονται σε συγκεκριμένους φορείς όπως Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις, αναγνωρισμένες Ομάδες και οργανώσεις παραγωγών, Ορυζόμυλοι ή οποιαδήποτε άλλη νομική οντότητα έχει εμπορική δραστηριότητα στον τομέα του ρυζιού. Οι φορείς αυτοί θα πρέπει να υποβάλλουν αίτηση ένταξης το αργότερο πριν την έναρξη των παραδόσεων στο σχετικό μητρώο του ΟΠΕΚΕΠΕ,

Η ενδεικτική τιμή που έχει καθοριστεί για τη συνδεδεμένη ενίσχυση στον τομέα του ρυζιού για το έτος 2019 είναι 25,1 €/στρέμμα. Η τιμή  αυτή ενδέχεται να μειωθεί αν υπάρξει υπέρβαση σε εθνικό επίπεδο της έκτασης αναφοράς.

Η χορήγηση της ενίσχυσης πραγματοποιείται αφού ολοκληρώσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ τους απαιτούμενους ελέγχους των στοιχείων που έχουν δηλωθεί από τους παραγωγούς και τους αντίστοιχους φορείς.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σχετική εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ που δημοσιεύθηκε πριν από λίγες ημέρες.