Συμβουλευτικός οδηγός για ασφαλή μεταφορά ζώων
28 Ιουνίου 2019
μελισσοκομία
Ευρωπαϊκή ενίσχυση για τη μελισσοκομία ύψους 120εκ. ευρώ την επόμενη τριετία
23 Ιουλίου 2019

Ανακαλύπτοντας τους διατροφικούς θησαυρούς της Στερεάς Ελλάδας

 

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας θέλοντας να αναδείξει τους διατροφικούς θησαυρούς της Στερεάς Ελλάδας δημιουργεί χάρτη τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων.

Το έργο αυτό το υλοποιεί σε συνεργασία με την Αγροδιατροφική Σύμπραξη Στερεάς  Ελλάδας και με το Εργαστήριο Ελέγχου Ποιότητας και Ασφάλειας Τροφίμων και Ποτών της Σχολής Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Στόχος του έργου είναι η ενίσχυση της αναγνωρισιμότητας και της κατανάλωσης των τοπικών και παραδοσιακών προϊόντων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Ο χάρτης θα παρέχει αναλυτικές πληροφορίες για κάθε προϊόν που θα σχετίζονται με

  • Την διαδικασία παραγωγής του
  • Την θρεπτική αξία και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του
  • Την ιστορική του αξία
  • Την σημαντικότητα του στην οικονομία της τοπικής κοινωνίας

Για την πληρέστερη ενημέρωση αυτού του χάρτη η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας επιθυμεί και προσδοκά στην ενεργή συμμετοχή όλων των παραγωγικών και μη φορέων της περιοχής με την συμπλήρωση ερωτηματολογίου καταγραφής τεχνικών πληροφοριών των παραγόμενων προϊόντων.

Το ερωτηματολόγιο καταγραφής συμπληρώνεται και αποστέλλεται το αργότερο μέχρι τις 24/07/2019.

Μπορείτε να το αποστείλετε είτε ταχυδρομικώς στην διεύθυνση, Λ. Χαϊνά 93, 34100 Χαλκίδα είτε  ηλεκτρονικά στο email: info@agrifoodcentralgreece.gr