Εκπαιδευτικό σεμινάριο αγροτών 20 έως 22 Ιουνίου 2019
20 Ιουνίου 2019
Ανακαλύπτοντας τους διατροφικούς θησαυρούς της Στερεάς Ελλάδας
9 Ιουλίου 2019

Συμβουλευτικός οδηγός για ασφαλή μεταφορά ζώων

 

Συμβουλευτικό οδηγό για την ασφαλή μεταφορά ζώων εξέδωσε το ΥΠΑΑΤ στα πλαίσια εφαρμογής του Κανονισμού 1/2005. Ο οδηγός αυτός αποσκοπεί στην βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των ζώντων αγροτικών ζώων κατά την διαδικασία μεταφορά τους. Είναι ένας πλήρης οδηγός εφαρμογής όλων των απαραίτητων μέτρων από τους εμπλεκόμενους  φορείς για την διεξαγωγή ασφαλών μεταφορών. Ο οδηγός συνοδεύεται από κατάλογο με τους εγκεκριμένους μεταφορείς ζώων που μπορούν να αναλάβουν την ευθύνη για την ασφαλή μεταφορά ζώων.

Μη τήρηση των προβλεπόμενων από την νομοθεσία μέτρων μεταφοράς των ζώντων ζώων επιφέρει κυρώσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τον οδηγό