Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019: Βασικές Οδηγίες Υποβολής
22 Απριλίου 2019
Χορήγηση βασικής ενίσχυσης για την καλλιέργεια ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης
6 Μαΐου 2019

Ενστάσεις για τις πληρωμές στη δράση της νιτρορύπανσης

Νιτρορύπανσης

Οι παραγωγοί που εντάχθηκαν στη δράση της νιτρορύπανσης (Δράση 10.1.04) μπορούν μέχρι τις 17/5/2019 να υποβάλλουν ενστάσεις για την πρώτη πληρωμή η οποία πραγματοποιήθηκε πριν από λίγες ημέρες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΠΕΚΕΠΕ οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να έχουν πρόσβαση στα αναλυτικά στοιχεία με βάση τα οποία υπολογίστηκε η πληρωμή τους κάνοντας χρήση των κωδικών τους στην διαδικτυακή εφαρμογή του Μέτρου (https://p2.dikaiomata.gr/M1014/).

Στην περίπτωση που έχουν αντιρρήσεις επί των στοιχείων με βάση τα οποία υπολογίστηκε η πρόσφατη πληρωμή της νιτρορύπανσης, οι παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν ένσταση. Η ένταση (ενδικοφανή προσφυγή) μπορεί να υποβληθεί από τη Δευτέρα 6 Μαΐου 2019 και μέχρι την Παρασκευή 17 Μαΐου 2019.

Οι τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος της Δράσης.