Υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2019
20 Απριλίου 2019
Νιτρορύπανσης
Ενστάσεις για τις πληρωμές στη δράση της νιτρορύπανσης
3 Μαΐου 2019

Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019: Βασικές Οδηγίες Υποβολής

Η Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης 2019 υποβάλλεται ετησίως για το φυτικό ή/και ζωικό κεφάλαιο μιας αγροτικής εκμετάλλευσης. Η υποβολή της γίνεται μόνο ηλεκτρονικά από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ή εξουσιοδοτούμενο εκπρόσωπό του.

Για την ηλεκτρονική υποβολή της ενιαίας αίτησης ο κάθε ενδιαφερόμενος πρέπει να διαθέτει κωδικό πρόσβασης για την εισαγωγή του στο on-line σύστημα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος είναι ήδη εγγεγραμμένος στο σύστημα από προηγούμενα έτη (2014-2018) δεν απαιτείται να προχωρήσει σε νέα εγγραφή.   Οι παραγωγοί που υποβάλλουν ενιαία αίτηση για πρώτη φορά πρέπει να εγγράφουν στο σύστημα και να ακολουθήσουν την διαδικασία πιστοποίησης μέσω του taxisnet..

Όσοι είχαν υποβάλλει ενιαία αίτηση ενίσχυσης 2018 ελέγχουν για την εγκυρότητα τους, τα στοιχεία που έρχονται προσυμπληρωμένα από το προηγούμενο έτος. Στην περίπτωση που υπάρχουν μεταβολές μπορούν να προβούν σε αλλαγές, οι οποίες θα πρέπει να τεκμηριώνονται από τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.

Όσοι υποβάλλουν αίτηση για πρώτη φορά συμπληρώνουν το σύνολο της αίτησης και τη συνοδεύουν με τα κάτωθι ελάχιστα υποχρεωτικά δικαιολογητικά:

  • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου
  • Αντίγραφο της 1ης σελίδας του Βιβλιάριου Τράπεζας (1η σελίδα)
  • Αντίγραφα τίτλων ιδιοκτησίας (Ε9, ενοικιαστήρια με προαιρετική αναγραφή του ΑΤΑΚ του αγροτεμαχίου του ιδιοκτήτη κ.α)
  • Αριθμός ΑΜΚΑ και αριθμός ασφάλισης ΟΓΑ

Κάθε παραγωγός, σε αιτιολογημένες και μόνο περιπτώσεις, έχει τη δυνατότητα τροποποίησης της αίτησης του μέχρι τις 31/05/2019.  Τροποποιήσεις αιτήσεων που υποβάλλονται μετά την 31/05/2019 και μέχρι τις 10/06/2019 επιφέρουν μείωση των ποσών κατά 1% ανά εργάσιμη μέρα.

Η ορθή συμπλήρωση και υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης

  • αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη λήψη της βασικής ενίσχυσης και
  • πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη του ενδιαφερομένου

Για το λόγο αυτό οι παραγωγοί πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά τη συμπλήρωσή της.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ τον οδηγό του ΟΠΕΚΕΠΕ ή επισκεφτείτε ένα από τα πιστοποιημένα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων της περιοχής.