Παράταση στην ειδική εισφορά ΕΛΓΑ 2018
2 Απριλίου 2019
Υποβολή ενιαίας αίτησης ενίσχυσης 2019
20 Απριλίου 2019

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020: Πρόσφατες εξελίξεις

ΚΑΠ

Οι κατευθύνσεις για την Κοινή Αγροτική Πολιτική μετά το 2020 αποκρυσταλλώνονται ακόμη περισσότερο μετά την πρόσφατη συνεδρίαση της Μόνιμης Επιτροπής για τη Γεωργία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Στη συνεδρίαση της 2/4/2019 ψηφίστηκαν ορισμένα μέτρα από τους Ευρωβουλευτές της συγκεκριμένης Επιτροπής. Τα όσα ψηφίστηκαν δεν είναι δεσμευτικά. Συνιστούν ωστόσο ενδείξεις για την κατεύθυνση που παίρνει η Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Οι συγκεκριμένες αποφάσεις αναμένεται να συζητηθούν από την Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι συζητήσεις αυτές θα ξεκινήσουν μετά τις ευρωεκλογές που θα γίνουν τον επόμενο μήνα.

Οι προτάσεις που εγκρίθηκαν

  • Τα Κράτη Μέλη πρέπει να θέσουν ως ανώτατο όριο άμεσων ενισχύσεων ανά δικαιούχο τα 100.000 €/έτος. Στην περίπτωση που οι άμεσες ενισχύσεις /έτος υπερβαίνουν το ποσό αυτό τα ΚΜ μπορούν να επιτρέπουν στους δικαιούχους να εκπέσουν τις δαπάνες για εργασία από το συνολικό ποσό της ενίσχυσης πριν την εφαρμογή της μείωσης
  • Το 5% των εθνικών άμεσων ενισχύσεων είναι σκόπιμο να κατευθυνθεί σε μικρομεσαίους γεωργούς μέσω ειδικής συμπληρωματικής ενίσχυσης ανά εκτάριο.
  • Το 2%, τουλάχιστον, του συνολικού ποσού των άμεσων ενισχύσεων θα πρέπει να κατευθυνθεί προς τους νέους γεωργούς.
  • Μέσω των προγραμμάτων αγροτικής ανάπτυξης μπορεί να χορηγηθεί πρόσθετη στήριξη στους νέους αγρότες. Επίσης να ενισχυθεί η συμμετοχή των γυναικών στην αγροτική οικονομία
  • Το 30% τουλάχιστον των πόρων για την αγροτική ανάπτυξη (Πυλώνας ΙΙ) θα πρέπει να αφιερωθούν – αξιοποιηθούν σε πρωτοβουλίες σχετικές με το περιβάλλον και το κλίμα (αγρο-περιβαλλοντικά μέτρα)
  • Το 20%, τουλάχιστον, των πόρων για τις άμεσες ενισχύσεις θα πρέπει να αφιερωθεί – συνδεθεί με την τήρηση περιβαλλοντικών δεσμεύσεων (eco-schemes)
  • Τα ΚΜ πρέπει να εξασφαλίσουν ότι όλες άμεσες ενισχύσεις που καταβάλλονται στους δικαιούχος ανά εκτάριο μέχρι το 2024 θα συγκλίνουν στο 75% των μέσων άμεσων ενισχύσεων και μέχρι το 2027 στο 100% των μέσων άμεσων ενισχύσεων
  • Η παράταση της διαδικασίας σύνταξης των εθνικών στρατηγικών σχεδίων για την Κοινή Αγροτική Πολιτική και της έγκρισης αυτών από την ΕΕ μέχρι το 2022.