Αλλαγές στην πρόσκληση για το Μέτρο 6.3.
8 Μαρτίου 2019
Μέτρα για την προστασία των μελισσών από τους ψεκασμούς και τα φυτοφάρμακα
22 Μαρτίου 2019

Δηλώσεις ΟΣΔΕ 2019 και ΑΤΑΚ

Ενόψει της υποβολής δηλώσεων ΟΣΔΕ 2019 ο ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρίνισε πρόσφατα ότι η αναγραφή του ΑΤΑΚ θα είναι

  • υποχρεωτική για τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια. Η απαίτηση αυτή υπήρχε και στις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2018. Από την απαίτηση εξαιρούνται ορισμένες περιπτώσεις που αφορούν εκτάσεις από αποδοχή κληρονομίας και παραχωρήσεις δημοσίων εκτάσεων.
  • προαιρετική για τα μισθωμένα αγροτεμάχια. Στις περιπτώσεις αυτές ο ΑΤΑΚ συνιστάται να αναγράφεται ο ΑΤΑΚ ως πληροφοριακό στοιχείο. Για την απόδειξη της νόμιμης χρήσης των μισθωμένων αγροτεμαχίων θα απαιτούνται τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά (π.χ. μισθωτήριο, παραχωρητήριο)

Η αναγραφή του ΑΤΑΚ όπως διαπιστώθηκε από τις περσινές δηλώσεις ΟΣΔΕ

  • Διευκόλυνε σημαντικά την ταυτοποίηση των αγροτεμαχίων
  • Μείωσε το κόστος των διοικητικών ελέγχων
  • Απλοποίησε τη διαδικασία υποβολής της ΕΑΕ