Αιτήσεις αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις το 2019
6 Μαρτίου 2019
Σημαντικά τα περιθώρια αύξησης της αγοράς των βιολογικών προϊόντων
15 Μαρτίου 2019

Αλλαγές στην πρόσκληση για το Μέτρο 6.3.

Μικρής σημασίας αλλαγές για το Μέτρο 6.3. για τις μικρές εκμεταλλεύσεις περιλαμβάνονται στην τροποποίηση της πρόσκλησης που δημοσιεύθηκε πρόσφατα.

Πιο συγκεκριμένα

  • μετατίθεται η περίοδος υποβολής των αιτήσεων. Ως νέα περίοδος υποβολής αιτήσεων για το Μέτρο 6.3. ορίζεται το διάστημα από 22/3/2019 μέχρι και 4/6/2019. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) και εν συνεχεία υποβάλλονται εις διπλούν στη ΔΑΟΚ
  • δίνεται η δυνατότητα στους αιτούντες να χρησιμοποιήσουν τα διαθέσιμα φορολογικά στοιχεία των ετών 2016, 2017 και 2018 υπό την προϋπόθεση ότι έχει ολοκληρωθεί η εκκαθάριση αυτών για το φορολογικό έτος 2018. Τα φορολογικά αυτά στοιχεία χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό του ατομικού αγροτικού εισοδήματος και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος τα οποία αποτελούν κριτήρια βαθμολόγησης των αιτήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι το Μέτρο 6.3. αφορά στη στήριξη των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Τα φυσικά πρόσωπα που θα ενταχθούν θα ενισχυθούν με το ποσό των 14.000 € το οποίο δεν συνδέεται με συγκεκριμένες δαπάνες.

Περισσότερες πληροφορίες για το Μέτρο 6.3 μπορείτε να δείτε εδώ