Στα 25.000 € το όριο των de minimis
26 Φεβρουαρίου 2019
Αιτήσεις αδειών για νέες αμπελοφυτεύσεις το 2019
6 Μαρτίου 2019

Οι τελικές τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις 2018

Οι τελικές τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις που θα λάβουν οι παραγωγοί για τις εξής καλλιέργειες για το έτος 2018 είναι:

Οι τελικές τιμές για τα καρποδοτικά και σανοδοτικά ψυχανθή, τα όσπρια και τους καρπούς με κέλυφος είναι σημαντικά χαμηλότερες από τις ενδεικτικές τιμές που είχαν κοινοποιηθεί στους παραγωγούς πριν από ένα χρόνο περίπου. Το γεγονός αυτό οφείλεται στις σημαντικές υπερβάσεις που υπήρξαν στις επιλέξιμες εκτάσεις σε σχέση με την έκταση αναφοράς.

Αντιθέτως στις καλλιέργειες σκληρού σίτου και σπαραγγιών οι τελικές τιμές για τις συνδεδεμένες ενισχύσεις είναι μεγαλύτερες από τις ενδεικτικές. Στις περιπτώσεις αυτές οι επιλέξιμες εκτάσεις ήταν λιγότερες σε σχέση με την έκταση αναφοράς

Υπενθυμίζεται ότι οι συνδεδεμένες ενισχύσεις είναι χρήματα που λαμβάνουν οι παραγωγοί επειδή καλλιεργούν συγκεκριμένα προϊόντα που καθορίζονται από την κάθε χώρα με ή χωρίς ελάχιστη απόδοση ή παράδοση προϊόντος.

Ο προϋπολογισμός που καλύπτει τις συνδεδεμένες ενισχύσεις αφαιρείται από το συνολικό προϋπολογισμό του πρώτου πυλώνα δηλαδή από τα δικαιώματα και το πρασίνισμα και δεν αποτελεί ξεχωριστό τμήμα.

Οι συνδεδεμένες ενισχύσεις αποτελούν το τμήμα της ΚΑΠ που στοχεύει σε τομείς και προϊόντα με ιδιαίτερα προβλήματα και συνθήκες τέτοιες που καθιστούν αβέβαιη τη συνέχισή τους ενώ από την άλλη έχουν μια σπουδαιότητα για τη χώρα.

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις εκτάσεις αναφοράς και τις επιλέξιμες εκτάσεις δείτε το σύνδεσμο