Μετάθεση της περιόδου υποβολής αιτήσεων για τη βιολογική γεωργία
19 Φεβρουαρίου 2019
Στα 25.000 € το όριο των de minimis
26 Φεβρουαρίου 2019

Το μέλι τους μπορούν να διαθέτουν απευθείας οι μικροί παραγωγοί στους καταναλωτές

Τη δυνατότητα να διαθέτουν απευθείας το μέλι τους στους καταναλωτές έχουν πλέον οι μικροί παραγωγοί. Η δυνατότητα αυτή προβλέπεται στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε η οποία ωστόσο θέτει ορισμένες προϋποθέσεις.

Ειδικότερα

  • Το μέλι πρέπει να παράγεται από παραγωγούς που διαθέτουν μελισσοκομικό βιβλιάριο.
  • Το μέλι που μπορεί να διαθέσει ο παραγωγός άμεσα στον καταναλωτή πρέπει να είναι ιδιοπαραγόμενο. Επιπλέον δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 10 κιλά ανά κυψέλη ετησίως.
  • Οι παραγωγοί μπορούν να διαθέσουν το μέλι τους και σε τοπικά καταστήματα λιανικής πώλησης. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει το κατάστημα και η έδρα της μελισσοκομικής εκμετάλλευσης να είναι στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα. Επιπλέον η μέγιστη ποσότητα που μπορεί να διατεθεί δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 1200 κιλά ετησίως
  • Τα υλικά συσκευασίας που θα χρησιμοποιούν οι μικροπαραγωγοί πρέπει να είναι κατάλληλα για τρόφιμα
  • Το μέλι πρέπει να φέρει ετικέτα με τις προβλεπόμενες πληροφορίες από τον Κώδικα Τροφίμων & Ποτών και τον Καν (ΕΕ) 1169/2011 καθώς και τον κωδικό αριθμό του μελισσοκόμου

Λεπτομερέστερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε από τη συνημμένη Υπουργική Απόφαση

Σημειώνεται ότι η μελισσοκομία συνιστά μια σημαντική συμπληρωματική δραστηριότητα που ασκούν αρκετοί παραγωγοί της ΠΕ Φθιώτιδας. Σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη του Δήμου Λαμιέων στη Φθιώτιδα δραστηριοποιούνται περίπου 450 μελισσοκόμοι οι οποίοι σύμφωνα με στοιχεία του ΟΣΔΕ 2016 διαθέτουν περίπου 24.700 κυψέλες. Ο αριθμός των κυψελών κατά την περίοδο 2011-2016 έχει αυξηθεί σημαντικά (σε ποσοστό >60%). Το γεγονός αυτό υποδηλώνει μια τάση για συστηματικότερη ενασχόληση παραγωγών με τον συγκεκριμένο κλάδο .