Ενίσχυση μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων: Από 4.3.2019 οι αιτήσεις για ένταξη στο Μέτρο 6.3.
28 Ιανουαρίου 2019
Νιτρορύπανσης
Υποβολές τροποποιήσεων για τη δράση της νιτρορύπανσης
8 Φεβρουαρίου 2019

Κτηνίατρος εκτροφής: Πολύτιμη και πολύπλευρη η συνεισφορά του

ομάδες παραγωγών

Ο κτηνίατρος εκτροφής είναι ένας όρος που έχει διττή ερμηνεία. Από τεχνικής άποψης πρόκειται για τον επαγγελματία κτηνίατρο που υποστηρίζει με εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις, συμβουλές και υπηρεσίες τις εκμεταλλεύσεις με παραγωγικά ζώα. Με άλλα λόγια, φροντίζει για την πρόληψη, διάγνωση και θεραπεία ασθενειών που προσβάλλουν τα ζώα της εκτροφής, καθώς και για τον έλεγχο της καταλληλότητας των σφαγίων πριν διατεθούν στην αγορά για κατανάλωση.

Τα τελευταία χρόνια ωστόσο ο όρος έχει αποκτήσει μια πιο στενή διοικητική ερμηνεία. Η ερμηνεία αυτή απορρέει από τη νομοθεσία και αφορά στον κτηνίατρο που, εφόσον πληροί ορισμένες προϋποθέσεις για να εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο που τηρεί το ΥπΑΑΤ, επιλέγεται από την κτηνοτροφική εκμετάλλευση και συμβάλλεται με αυτή για την εφαρμογή του προγράμματος ελέγχου και εκρίζωσης της Βρουκέλλωσης των αιγοπροβάτων και βοοειδών.

Η συνεισφορά του κτηνίατρου εκτροφής στην αποτελεσματική λειτουργία των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι παραπάνω από εμφανής αν αναλογιστούμε ότι:

  • η κτηνοτροφική εκμετάλλευση χειρίζεται ζωϊκούς οργανισμούς με σκοπό την παραγωγή προϊόντων (κρέας γάλα) τα οποία πρέπει να είναι ασφαλή για κατανάλωση
  • το ζωϊκό κεφάλαιο είναι το πλέον πολύτιμο κεφάλαιο της κάθε κτηνοτροφικής εκμετάλλευσης και πρέπει να εξασφαλίζεται η υγεία του ώστε να επιτυγχάνονται οι αποδόσεις που θα επιφέρουν ένα ικανοποιητικό εισόδημα στους παραγωγούς

Η αξία του κτηνιάτρου εκτροφής 

Στο πλαίσιο αυτό ο κτηνίατρος εκτροφής με τις υπηρεσίες που προσφέρει,

  • συμβάλλει στη διατήρηση καλής υγειονομικής κατάστασης της εκμετάλλευσης,
  • συνεισφέρει στην προστασία των ζώων από ασθένειες,
  • συνδράμει τους εκτροφείς στην τήρηση διοικητικών υποχρεώσεων όπως το σύστημα σήμανσης και καταγραφής των ζώων και την ενημέρωση της Κτηνιατρικής Βάσης Δεδομένων
  • ευθύνεται για την τήρηση των μητρώων φαρμακευτικής αγωγής της κτηνιατρικής εκμετάλλευσης,
  • εξασφαλίζει ότι διατίθενται στην τροφική αλυσίδα μόνο ασφαλή προς κατανάλωση προϊόντα

Η πολιτεία αναγνωρίζοντας την πολλαπλή συνεισφορά του κτηνιάτρου στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις έθεσε σε εφαρμογή πριν από λίγα χρόνια το θεσμό του κτηνιάτρου εκτροφής. Στο πλαίσιο αυτό τηρεί Μητρώο  εγκεκριμένων Κτηνιάτρων εκτροφής το οποίο επικαιροποιεί ανά τακτά διαστήματα. Στο σύνδεσμο που ακολουθεί μπορείτε να βρείτε τους Εγκεκριμένους Κτηνιάτρους Εκτροφής που δραστηριοποιούνται στο Νομό Φθιώτιδας