Ειδικό καθεστώς για απαλλαγή ΦΠΑ για αγρότες με τζίρο έως 10.000 €
22 Ιανουαρίου 2019
Κτηνίατρος εκτροφής: Πολύτιμη και πολύπλευρη η συνεισφορά του
4 Φεβρουαρίου 2019

Ενίσχυση μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων: Από 4.3.2019 οι αιτήσεις για ένταξη στο Μέτρο 6.3.

Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση του Μέτρου 6.3 που αφορά στην ενίσχυση των μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. O προϋπολογισμός για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανέρχεται σε 6,7 εκ € και με αυτόν θα ενισχυθούν περίπου 485 εκμεταλλεύσεις.

Η ενίσχυση που θα λάβει κάθε μικρή γεωργική εκμετάλλευση ανέρχεται σε 14.000 € και θα καταβληθεί σε δύο δόσεις. Η Α δόση, ύψους 9.800 €, καταβάλλεται με την ένταξη στο Μέτρο 6.3. και η Β δόση ύψους 4.200 € μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Για την ένταξη στο Μέτρο 6.3. απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι που δηλώνουν ως τόπο μόνιμης κατοικίας το Δήμο Λαμιέων να πληρούν μια σειρά από κριτήρια. Τα κριτήρια παρουσιάζονται εδώ.

Κριτήρια βαθμολόγησης 

Πλέον των ελάχιστων αυτών κριτηρίων όσοι υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να συγκεντρώσουν και μια ελάχιστη βαθμολογία η οποία προκύπτει από

  • Την ηλικία του αρχηγού της εκμετάλλευσης
  • Τη συμμετοχή του αρχηγού της εκμετάλλευσης σε συλλογικά σχήματα (ομάδα ή οργάνωση παραγωγών)
  • Την παραγωγή προϊόντων βιολογικής γεωργίας ή ολοκληρωμένης διαχείρισης
  • Το ύψος του ατομικού και του οικογενειακού εισοδήματος του αρχηγού της εκμετάλλευσης. Όσο πιο χαμηλό τόσο μεγαλύτερη είναι η βαθμολογία που θα λάβει
  • Τη χωροθέτηση της εκμετάλλευσης. Βαθμοί δίνονται στην περίπτωση που η εκμετάλλευση βρίσκεται σε ορεινή περιοχή. Επίσης, και στις περιπτώσεις που η εκμετάλλευση βρίσκεται σε δημοτική κοινότητα με πληθυσμό μέχρι 3.000 κατοίκους
  • Το ποσοστό ιδιοκτησίας της εκμετάλλευσης και μόνο αν αυτό υπερβαίνει το 50% του συνόλου της εκμετάλλευσης
  • Την τυπική απόδοση της εκμετάλλευσης κατά την ένταξη στο Μέτρο 6.3. Βαθμό λαμβάνουν μόνο οι εκμεταλλεύσεις που έχουν τυπική απόδοση μεγαλύτερη των 6.000 € και μέχρι 7.999 €
  • Τον προσανατολισμό της εκμετάλλευσης. Βαθμό λαμβάνουν μόνο οι εκμεταλλεύσεις στις οποίες το 50% της τυπικής απόδοσης προκύπτει από δραστηριότητα στους κλάδους αιγο-προβατοροφίας, οπωροκηπευτικών, ζωοτροφών ή φυτών ανθεκτικών στην κλιματική αλλαγή

Οι αιτήσεις για το Μέτρο 6.3. υποβάλλονται ηλεκτρονικά από 4/3/2019 μέχρι τις 15/5/209 και μετά την ηλεκτρονική υποβολή οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν το φάκελο τους στη ΔΑΟΚ Φθιώτιδας.

Δεδομένων των εξαιρετικά περιοριστικών όρων ένταξης στο Μέτρο 6.3 οι ενδιαφερόμενοι προτρέπονται να μελετήσουν προσεκτικά τη σχετική πρόσκληση πριν αποφασίσουν να προχωρήσουν στην υποβολή αιτήματος ένταξης.