Επισκόπηση της πορείας του ΠΑΑ 2014-2020: Ευκαιρίες για τον αγροτικό πληθυσμό της Λαμίας
7 Αυγούστου 2018
Νέες αλλαγές στην αδειοδότηση των σταβλικών εγκαταστάσεων
22 Αυγούστου 2018

Τυπική Απόδοση Εκμετάλλευσης

Έννοια που εκφράζει το οικονομικό μέγεθος  μιας εκμετάλλευσης. Υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τον αριθμό των στρεμμάτων ή/και των κεφαλιών του ζωικού κεφαλαίου με συγκεκριμένους συντελεστές. Οι συντελεστές δημοσιεύονται από την Αρχή Διαχείρισης του ΠΑΑ.

Για τους συντελεστές των κυριοτέρων καλλιεργειών & εκτροφών του Δήμου Λαμιέων δείτε εδώ