Ενστάσεις για πληρωμές εξισωτικής αποζημίωσης 2018
11 Ιανουαρίου 2019
Μικρο-χρηματοδοτήσεις: Στην τελική ευθεία το θεσμικό πλαίσιο
15 Ιανουαρίου 2019

Μετάταξη αγροτών από και προς το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ

Το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ είναι ένα προαιρετικό καθεστώς πριν από μερικά χρόνια για να διευκολύνει και να απαλλάξει κυρίως τους μικρούς αγρότες από διοικητικά βάρη. Οι αγρότες που εντάσσονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ απαλλάσσονται από την υποχρέωση τήρησης λογιστικών βιβλίων και υποβολής δηλώσεων ΦΠΑ ενώ διατηρούν την δυνατότητα να λάβουν με επιστροφή από το κράτος το ΦΠΑ που κατέβαλαν για τις εισροές τους.


Όροι υπαγωγής στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ & εξαιρέσεις

Για να υπαχθεί ένας αγρότης στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ πρέπει κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος:

Α) να μην έχει λάβει επιδοτήσεις που να ξεπερνούν τις 5.000 € και

Β) να μην έχει πωλήσεις αγροτικών αγαθών ή υπηρεσιών που να ξεπερνούν τις 15.000 €

Στην περίπτωση που ένας αγρότης καλύπτει μόνο το  ένα από τα δύο κριτήρια υποχρεωτικά πρέπει να υπαχθεί στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ

Έχει ιδιαίτερη σημασία να γνωρίζει ο κάθε αγρότης τι περιλαμβάνεται

  • στο όριο των 15.000 € που αφορά στις πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών και,
  • στο όριο των 5.000 που αφορά στις επιδοτήσεις

Ειδικά για τις επιδοτήσεις λαμβάνεται υπόψη το συνολικό ποσό επιδοτήσεων που έλαβε ο αγρότης εντός του προηγούμενου έτους. Σχετικές λεπτομέρειες περιλαμβάνονται στο πρόσφατο Εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ

Ωστόσο υπάρχουν και περιπτώσεις όπου ακόμη και αν κάποιος αγρότης πληροί τα παραπάνω κριτήρια δεν μπορεί να υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ. Οι περιπτώσεις αυτές είναι:

  • Αγρότες που ασκούν τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και παρέχουν τις αγροτικές υπηρεσίες, με τη μορφή εταιρείας οποιουδήποτε τύπου ή αγροτικών συνεταιρισμών,
  • Αγρότες που πωλούν αγροτικά προϊόντα παραγωγής τους, ύστερα από επεξεργασία που μπορεί να προσδώσει σε αυτά χαρακτήρα βιομηχανικών ή βιοτεχνικών προϊόντων,
  • Αγρότες που παραδίδουν προϊόντα παραγωγής τους από λαϊκές αγορές ή από δικό τους κατάστημα ή πραγματοποιούν εξαγωγές ή παραδόσεις των προϊόντων τους προς άλλο κράτος – μέλος της Ε.Ε..

Προαιρετική και υποχρεωτική μετάταξη από το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ στο κανονικό

Κάθε αγρότης που έχει υπαχθεί στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ μπορεί να ζητήσει τη μετάταξη του στο κανονικό καθεστώς (προαιρετική μετάταξη). Στην περίπτωση αυτή έχει την υποχρέωση να παραμείνει στο κανονικό καθεστώς ΦΠΑ για τρία φορολογικά έτη. Η αίτηση για μετάταξη υποβάλλεται είτε κατά την έναρξη του φορολογικού έτους είτε κατά τη διάρκεια του φορολογικού έτους.

Η υποχρεωτική μετάταξη ισχύει για τους αγρότες που κατά τη διάρκεια του προηγούμενου φορολογικού έτους που:

  • Πραγματοποίησαν πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών αξίας μεγαλύτερης των 15.000€
  • Έλαβαν συνολικές επιδοτήσεις αξίας μεγαλύτερης των 5.000 €
  • Σύστησαν εταιρία ή συνεταιρισμό για την άσκηση των αγροτικών τους εκμεταλλεύσεων
  • Πραγματοποίησαν πωλήσεις επεξεργασμένων προϊόντων δικής τους παραγωγής
  • Πραγματοποίησαν πωλήσεις προϊόντων τους σε λαϊκές αγορές ή μέσω δικού τους καταστήματος ή πραγματοποίησαν εξαγωγές

Για την υποχρεωτική μετάταξη ο αγρότης έχει την υποχρέωση να προβεί σε δήλωση μεταβολής.  Η υποβολή της δήλωσης μεταβολής πρέπει να γίνει μέχρι 30/1/2019. Για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης επιβάλλεται πρόστιμο.

Στην περίπτωση της υποχρεωτικής μετάταξης ο αγρότης παραμένει στο κανονικό καθεστώς για ένα φορολογικό έτος. Με την ολοκλήρωσή του και εφόσον καλύπτει εκ νέου τα κριτήρια για υπαγωγή στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ υποβάλλει δήλωση για την επαναφορά του στο ειδικό καθεστώς. Η δήλωση για την επαναφορά στο ειδικό καθεστώς είναι υποχρεωτική και δεν γίνεται αυτοδίκαια καθώς, δεν υφίσταται η έννοια της υποχρεωτικής μετάταξης από το κανονικό καθεστώς στο ειδικό καθεστώς αγροτών

Για περισσότερες λεπτομέρειες σας προτρέπουμε να δείτε το Εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ για την ενημέρωση των αγροτών του ειδικού καθεστώτος ΦΠΑ