Ενστάσεις για την εξισωτική αποζημίωση 2018
30 Νοεμβρίου 2018
Ενεργειακές Κοινότητες: ένας νέος θεσμός για την αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας από αγρότες
11 Δεκεμβρίου 2018

Σε εξέλιξη η ετήσια απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων

Η ετήσια απογραφή του ζωικού κεφαλαίου των εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων, και η κοινοποίηση των σχετικών στοιχείων στις αρμόδιες αρχές είναι υποχρέωση του κάθε κατόχου αιγοπροβάτων και χοίρων.

Η απογραφή των αιγοπροβάτων πρέπει να διενεργηθεί και  κοινοποιηθεί μέχρι 15/12/2018. Αντίστοιχα η απογραφή των χοίρων πρέπει να διενεργηθεί εντός του μηνός Δεκεμβρίου και να κοινοποιηθεί στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της.

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, ακόμα και αν την παρούσα στιγμή δεν υπάρχουν ζώα στην εκμετάλλευση.

Η απογραφή του ζωικού κεφαλαίου  μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:

(α) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή, όπως συνέβαινε έως σήμερα,

(β) είτε με τη χρήση των αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  http://e-services.minagric.gr.

Εφιστούμε την προσοχή στους κτηνοτρόφους ότι καμία διοικητική πράξη σχετική με τα ζώα (εμβολιασμοί, άδεια διακίνησης, πώληση προϊόντων κ.λ.π.) δε θα γίνεται αν δεν πραγματοποιηθεί η ετήσια απογραφή και δεν έχουν τοποθετηθεί τα ενώτια στα αιγοπρόβατα ή και τους χοίρους.