15 Οκτωβρίου: «Παγκόσμια Ημέρα Αγρότισσας»
15 Οκτωβρίου 2018
Σε ισχύ οι νέοι κανόνες για την εμπορία και τη διακίνηση ακτινιδίων
26 Οκτωβρίου 2018

Ενισχύσεις μελισσοκόμων για αντικατάσταση και μετακινήσεις κυψελών

Οι ενισχύσεις των μελισσοκόμων μέσω του Εθνικού Προγράμματος Μελισσοκομίας συνεχίζονται και το 2019. Οι δύο βασικές δράσεις του Προγράμματος που αφορούν τους μελισσοκόμους είναι

  • Η προμήθεια κυψελών αντικατάστασης και,
  • Η οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

Προμήθεια κυψελών αντικατάστασης (Δράση 3.1)

Με αυτή τη δράση οι μελισσοκόμοι μπορούν να αντικαταστήσουν έως και 10% των κυψελών που διαθέτουν όπως αυτές αποτυπώνονται στο μελισσοκομικό βιβλιάριο.

Η ενίσχυση για κάθε κυψέλη αντικατάστασης ανέρχεται μέχρι 30€.

Για τη συμμετοχή στη δράση ο μελισσοκόμος συμπληρώνει τη σχετική αίτηση και την καταθέτει στη ΔΑΟΚ μέχρι 21/1/2019 μαζί με τα δικαιολογητικά που πρέπει να τη συνοδεύουν.

 

Οικονομική στήριξη νομαδικής μελισσοκομίας (Δράση 3.2)

Η δράση αφορά τους νομάδες μελισσοκόμους  καθώς και τους επαγγελματίες μελισσοκόμους που μετακινούν τα σμήνη τους από την έδρα τους σε άλλους τόπους.

Ως νομάδες μελισσοκόμοι, θεωρούνται όσοι πληρούν τα ακόλουθα δυο κριτήρια:

α) μετακινούν παραγωγικά μελίσσια εκτός της μόνιμης έδρας τους και σε απόσταση τουλάχιστον 50 χιλιομέτρων, και

β) μετακινούν όλα μαζί ή τμηματικά τουλάχιστον 40%  των καταγεγραμμένων κυψελών διαχείμασης .

Η ενίσχυση που παρέχεται ανέρχεται σε 4,78 €/μελίσσι και καλύπτει μέρος των δαπανών μετακίνησης που επωμίζεται ο μελισσοκόμος.

Οι μετακινήσεις που θα τύχουν ενίσχυσης θα πρέπει να πραγματοποιηθούν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη δράση έως και την 1/7/2019

Για τη συμμετοχή στη δράση ο μελισσοκόμος συμπληρώνει τη σχετική αίτηση και την καταθέτει στη ΔΑΟΚ μέχρι 21/1/2019 μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ