Σε ισχύ το Ειδικό Σήμα Αγροτουρισμού
25 Σεπτεμβρίου 2018
Ο νέος Ευρωπαϊκός ορισμός του ενεργού γεωργού για τις άμεσες ενισχύσεις
5 Οκτωβρίου 2018

Υποβολή αιτήσεων στον ΕΛΓΑ για ενίσχυση από τις πλημμύρες του 2016

Η υποβολή αιτήσεων στον ΕΛΓΑ για χορήγηση ενίσχυσης που καλύπτει ζημιές που υπέστησαν κατά το 2016 θα διαρκέσει μέχρι τις 26/10/2018.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΛΓΑ κάθε κάτοχος (ιδιοκτήτης ή μισθωτής) που η γεωργοκτηνοτροφική του  εκμετάλλευση ζημιώθηκε από αίτιο που περιλαμβάνεται  στον πίνακα με τις επιλέξιμες αναγγελίες,  υποβάλει ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο, μία αίτηση, για το σύνολο των εκμεταλλεύσεων του που ζημιώθηκαν στον Δήμο, έστω και αν έχει εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες της μίας Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες στον συγκεκριμένο Δήμο.

Ειδικότερα, για το Δήμο Λαμιέων η ανωτέρω διαδικασία αφορά τους παραγωγούς των Τοπικών Κοινοτήτων Σταυρού (ΔΕ Λειανοκλαδίου) και Αμουρίου (ΔΕ Λαμιέων) που είχαν υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες της 9/9/2016 και είχαν υποβάλλει τότε σχετική αίτηση.

Σημειώνεται ότι αρχικές αιτήσεις (που είχαν υποβληθεί προκειμένου να επισημανθεί η ζημιά), θα καθίστανται έγκυρες εφόσον μέχρι τις 26/10/2018 επανυποβληθούν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ