Λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας Β2Β εμπορικών επαφών
14 Σεπτεμβρίου 2018
ΕΛΓΑ, ασφάλιση
Υποβολή αιτήσεων στον ΕΛΓΑ για τις ζημιές του 2017
20 Νοεμβρίου 2018

Υποβολή αιτήσεων στον ΕΛΓΑ για ενίσχυση από τις πλημμύρες του 2016

Η υποβολή αιτήσεων στον ΕΛΓΑ για χορήγηση ενίσχυσης που καλύπτει ζημιές που υπέστησαν κατά το 2016 θα διαρκέσει μέχρι τις 26/10/2018.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΛΓΑ κάθε κάτοχος (ιδιοκτήτης ή μισθωτής) που η γεωργοκτηνοτροφική του  εκμετάλλευση ζημιώθηκε από αίτιο που περιλαμβάνεται  στον πίνακα με τις επιλέξιμες αναγγελίες,  υποβάλει ο ίδιος ή με τρίτο πρόσωπο, μία αίτηση, για το σύνολο των εκμεταλλεύσεων του που ζημιώθηκαν στον Δήμο, έστω και αν έχει εκμεταλλεύσεις σε περισσότερες της μίας Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες στον συγκεκριμένο Δήμο.

Ειδικότερα, για το Δήμο Λαμιέων η ανωτέρω διαδικασία αφορά τους παραγωγούς των Τοπικών Κοινοτήτων Σταυρού (ΔΕ Λειανοκλαδίου) και Αμουρίου (ΔΕ Λαμιέων) που είχαν υποστεί ζημιές από τις πλημμύρες της 9/9/2016 και είχαν υποβάλλει τότε σχετική αίτηση.

Σημειώνεται ότι αρχικές αιτήσεις (που είχαν υποβληθεί προκειμένου να επισημανθεί η ζημιά), θα καθίστανται έγκυρες εφόσον μέχρι τις 26/10/2018 επανυποβληθούν με τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εδώ