Ελληνικό Σήμα για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές
5 Σεπτεμβρίου 2018
Λειτουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας Β2Β εμπορικών επαφών
14 Σεπτεμβρίου 2018

Μόνο με βεβαίωση τα αρδευόμενα αγροτεμάχια στη δήλωση ΟΣΔΕ 2019

άρδευση

Τα αρδευόμενα αγροτεμάχια επί σειρά ετών αναγράφονται στη δήλωση ΟΣΔΕ χωρίς όμως να υπάρχει τρόπος να διασταυρωθεί η ορθότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας από τις αρμόδιες αρχές.

Στο πλαίσιο εφαρμογής της πολιτικής για την ορθολογική διαχείριση του αρδευτικού νερού για να δηλωθεί πλέον ένα αγροτεμάχιο ως αρδευόμενο θα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση παρόχου/φορέα ή άδεια χρήσης.

Πιο συγκεκριμένα κατά την υποβολή της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2019 οι παραγωγοί για κάθε αγροτεμάχιο που θα δηλώσουν ως αρδευόμενο θα πρέπει να διαθέτουν

  • είτε βεβαίωση παρόχου φορέα (ΓΟΕΒ, ΤΟΕΒ, Δήμου) αν η άρδευση γίνεται μέσω συλλογικού δικτύου
  • είτε άδεια χρήσης νερού αν η άρδευση γίνεται μέσω ατομικής υδροληψίας.

Στη δήλωση ΟΣΔΕ θα αναγράφονται κατά περίπτωση είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης είτε ο αριθμός πρωτοκόλλου και η ημερομηνία έκδοσης της άδειας χρήσης νερού

Οι παραγωγοί του Δήμου Λαμιέων καλούνται να μεριμνήσουν προκειμένου να συγκεντρώσουν το προσεχές διάστημα τα απαραίτητα έγγραφα για να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα κατά την υποβολή της ετήσιας δήλωσης ΟΣΔΕ.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με  πρόσφατα στοιχεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο Δήμο Λαμιέων

  • η συμμετοχή των αρδευόμενων εκτάσεων στο σύνολο των καλλιεργούμενων εκτάσεων ανέρχεται σε ≈55%.
  • η συμμετοχή των αρδευόμενων εκτάσεων ανά καλλιέργεια παρουσιάζει έντονες διακυμάνσεις