Νέες αλλαγές στην αδειοδότηση των σταβλικών εγκαταστάσεων
22 Αυγούστου 2018
Μόνο με βεβαίωση τα αρδευόμενα αγροτεμάχια στη δήλωση ΟΣΔΕ 2019
10 Σεπτεμβρίου 2018

Ελληνικό Σήμα για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές

Το Ελληνικό Σήμα για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές μπορούν πλέον να αποκτήσουν επιχειρήσεις του κλάδου.

Με ποιο όμως τρόπο και με τι κόστος μπορεί μια επιχείρηση που διακινεί ελαιόλαδο (εξαιρετικά παρθένο ή παρθένο) και επιτραπέζιες ελιές να αποκτήσει το Ελληνικό Σήμα;

Η απονομή γίνεται από τον ΕΛΓΟ –ΔΗΜΗΤΡΑ κατόπιν εξέτασης ειδικής αίτησης που υποβάλλει η επιχείρηση και επιτόπιου ελέγχου όπου εξετάζεται η τήρηση ορισμένων απαιτήσεων. Οι απαιτήσεις που έχουν τεθεί είναι:

  • οι ελαιόκαρποι που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τελικών προϊόντων να παράγονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις στην Ελλάδα,
  • τα ελαιοτριβεία, οι δεξαμενικοί και αποθηκευτικοί χώροι να εδρεύουν στην Ελλάδα,
  • Να τηρείται διαδικασία ιχνηλασιμότητας ώστε να διασφαλίζεται η ελληνική προέλευση των ελαιόκαρπων, και η ταυτότητα των παραγόμενων τελικών προϊόντων που εξέρχονται από την Επιχείρηση.
  • Τα συνοδευτικά έγγραφα διακίνησης των τελικών προϊόντων πρέπει να αναγράφουν και την ένδειξη «Ελληνικό Σήμα».

Αίτηση για το Ελληνικό Σήμα μπορεί να υποβάλλει κάθε επιχείρηση που διακινεί ελαιόλαδο ή επιτραπέζιες ελιές σε εμπορικές συσκευασίες με την επωνυμία της (ακόμη και αν η μεταποίηση ή η συσκευασία είναι «φασόν»).

Επίσης, αίτηση μπορούν να υποβάλλουν και επιχειρήσεις που διακινούν μη συσκευασμένα προϊόντα (όπως ελαιοτριβεία, επιχειρήσεις αποθήκευσης ελαιολάδου κλπ) οι οποίες ωστόσο αποκτούν Ειδική Βεβαίωση

Το Ελληνικό Σήμα ή την αντίστοιχη Ειδική Βεβαίωση μπορούν να λάβουν αυτοδίκαια (κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης) όσες επιχειρήσεις διακινούν ελαιόλαδο ή ελιές που είναι αναγνωρισμένες ως ΠΟΠ ή ΠΓΕ.

Για την απόκτηση του σήματος η ενδιαφερόμενη επιχείρηση πρέπει να καταβάλλει στον ΕΛΓΟ ειδικό τέλος. Το τέλος  κυμαίνεται από 150 €/έτος για 1-7 προϊόντα μέχρι 400 €/έτος για άνω των 22 προϊόντων.

 

Πως ωφελούνται οι επιχειρήσεις από την απόκτηση του Ελληνικού Σήματος;

Το Ελληνικό Σήμα είναι ένα σήμα το οποίο πιστοποιεί την προέλευση και όχι την ποιότητα ενός προϊόντος. Ως εκ τούτου δεν υποκαθιστά άλλα σήματα αλλά τα συμπληρώνει καθιστώντας στον τελικό καταναλωτή άμεσα εμφανή την προέλευση του προϊόντος.

Ωστόσο, ακόμη δεν είναι ιδιαίτερα αναγνωρίσιμο στο καταναλωτικό κοινό γεγονός που υποδεικνύει ότι απαιτείται συστηματική προσπάθεια από την πλευρά των επιχειρήσεων και της πολιτείας για την καθιέρωσή και την αποδοχή του από την αγορά.

Αναφορικά με τον κλάδο του ελαιολάδου, όπου υπάρχει συγκριτικό πλεονέκτημα από άποψη ποιότητας εκτιμάται ότι θα συμβάλλει στην αναγνωρισιμότητα και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων σε χώρες του εξωτερικού. Επιπρόσθετα έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει σε αύξηση των ποσοτήτων ελαιολάδου που διακινείται συσκευασμένο.