Τυπική Απόδοση Εκμετάλλευσης
17 Αυγούστου 2018
Ελληνικό Σήμα για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές
5 Σεπτεμβρίου 2018

Νέες αλλαγές στην αδειοδότηση των σταβλικών εγκαταστάσεων

Σταβλικές εγκαταστάσεις

Νέες αλλαγές στην αδειοδότηση των σταβλικών εγκαταστάσεων προωθούνται από το ΥΠΑΑΤ με πρόσφατο νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε διαβούλευση.

Το 2012 ξεκίνησε μια προσπάθεια με το Νόμο 4056 για τη ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στις σταβλικές εγκαταστάσεις. Η προσπάθεια αυτή είναι εμφανές ότι δεν είχε τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Το γεγονός και μόνο ότι το 80% των σταβλικών εγκαταστάσεων συνεχίζουν να λειτουργούν χωρίς την προβλεπόμενη άδεια εγκατάστασης (όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου) αποτελεί μια σημαντική ένδειξη ότι ήταν αναγκαία μια νέα, πιο απλοποιημένη προσέγγιση του θέματος.

Η νέα αυτή προσέγγιση αποτελεί τον πυρήνα των νέων αλλαγών στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο.

Οι βασικές αλλαγές

Οι κυριότερες αλλαγές που προωθούνται με το νέο νομοσχέδιο είναι

  • Η προσέγγιση «πρώτα ελέγχω και μετά αδειοδοτώ» αντικαθίσταται από την προσέγγιση «αδειοδοτώ την εγκατάσταση και μετά ελέγχω». Η αλλαγή της προσέγγισης αυτής στην πράξη σημαίνει ότι διαχωρίζεται η άδεια ίδρυσης από την άδεια λειτουργίας
  • Η άδεια ίδρυσης πλέον θα χορηγείται από τη ΔΑΟΚ η οποία αποτελεί το μοναδικό σημείο επαφής του κτηνοτρόφου με Δημόσια υπηρεσία. Η ΔΑΟΚ εξετάζει όλα τα δικαιολογητικά που καταθέτει ο ενδιαφερόμενος κτηνοτρόφος κατά το στάδιο της έκδοσης άδειας ίδρυσης και κατά το στάδιο της έκδοσης άδειας εγκατάστασης ή άδειας διατήρησης.
  • Ο έλεγχος των σταβλικών εγκαταστάσεων πραγματοποιείται από τα κατά τόπους τμήματα Αγροτικής Ανάπτυξης και Ελέγχου και τα Κέντρα Ζωικών Γενετικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ. Η αλλαγή αυτή στην ουσία καταργεί τις γνωστές Επιτροπές σταβλικών εγκαταστάσεων
  • Η αναπροσαρμογή των κριτηρίων των αποστάσεων μεταξύ κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και χώρων ή δραστηριοτήτων που χρήζουν προστασίας.
  • Η καθιέρωση ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη λειτουργία και τον έλεγχο των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων. Με τη λειτουργία της πλατφόρμας προβλέπεται να δημιουργηθεί ένα πλήρες μητρώο των κτηνοτροφικών μονάδων. Επιπρόσθετα θα διευκολυνθούν οι έλεγχοι και θα υποστηρίζεται η ψηφιακή υποβολή και παρακολούθηση όλων των αιτημάτων αδειοδοτήσεων.

Δεδομένης της σημασίας της κτηνοτροφίας στον παραγωγικό ιστό της περιοχής αλλά και της χώρας (παραγωγή προϊόντων ποιότητας όπως η φέτα κλπ) προτρέπονται όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση.
Η δημόσια διαβούλευση θα είναι ανοιχτή μέχρι τις 17/9/2018. Για πρόσβαση στη διαβούλευση κάντε κλικ εδώ.