Ανάρτηση αποτελεσμάτων ελέγχων μέσω τηλεπισκόπησης
12 Απριλίου 2018
Ημερίδα καινοτομίας στην αγροδιατροφή της Στερεάς Ελλάδας
27 Απριλίου 2018

Χωρίς εισφορές ΕΦΚΑ το αγροτικό εισόδημα έως €4.923 εφόσον υπάρχει και άλλη απασχόληση

Με πρόσφατη εγκύκλιο του ο ΕΦΚΑ ορίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι (είτε είναι δημόσιοι υπάλληλοι, είτε ελεύθεροι επαγγελματίες – αυτοαπασχολούμενοι, είτε μισθωτοί στον ιδιωτικό τομέα) οι οποίοι αποκτούν ετησίως αγροτικό εισόδημα μέχρι  4.923,12 € δεν υποχρεούνται να καταβάλλουν εισφορές στον ΕΦΚΑ για το αγροτικό τους εισόδημα.

Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι αυτοί καταβάλλουν εισφορές μόνο για το εισόδημα από την απασχόλησή τους εφόσον το εισόδημά τους από αγροτική δραστηριότητα είναι μικρότερο από το ανωτέρω ποσό.

Στην περίπτωση που το αγροτικό εισόδημα υπερβαίνει το ως άνω ποσό τότε αυτό υπόκειται σε ασφαλιστικές εισφορές των αγροτών.