Παράταση ενός μήνα για τις δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
6 Δεκεμβρίου 2017
Μέχρι 20/01/2018 η υποβολή αίτησης διαχείμασης κυψελών και συμμετοχής στις δράσεις 3.1 και 3.2
14 Δεκεμβρίου 2017

7+1 δράσεις του ΠΑΑ για τον αγροτικό πληθυσμό της Λαμίας

Από τις δράσεις του ΠΑΑ 2014-2020 ξεχωρίσαμε ορισμένες οι οποίες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τον αγροτικό πληθυσμό της Λαμίας. Αυτές οι 7+1 δράσεις απευθύνονται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό χώρο και έχουν ως στόχο είτε την ενίσχυση του εισοδήματος τους, είτε την παροχή κινήτρου για την υλοποίηση επενδύσεων.

Δράση 1η Νέοι Γεωργοί

Η δράση παρέχει οικονομική ενίσχυση σε νέους ανθρώπους έως 40 ετών για να ασχοληθούν με το αγροτικό επάγγελμα. Η οικονομική ενίσχυση ανέρχεται σε 17.000 € και υπό συγκεκριμένους όρους μπορεί να φθάσει στις 22.000 €. O πρώτος κύκλος έχει κλείσει και έχουν ήδη επιλεγεί περίπου 650 δικαιούχοι οι οποίοι έχουν λάβει την πρώτη δόση της οικονομικής ενίσχυσης. Σύντομα αναμένεται η 2η πρόσκληση από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσω της οποίας υπολογίζεται ότι μπορούν να ενισχυθούν επιπλέον 250 νέοι γεωργοί. Λεπτομέρειες σχετικά με τη δράση μπορείτε να βρείτε εδώ ή στη ΔΑΟΚ Φθιώτιδας.

 

Δράση 2η: Σχέδια Βελτίωσης

Η δράση καλύπτει σε ποσοστό 40%-60% το κόστος των επενδύσεων που πραγματοποιούν οι βιώσιμες αγροτικές εκμεταλλεύσεις για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους. Βασική προϋπόθεση για να συμμετέχουν οι ενδιαφερόμενοι (φυσικά και νομικά πρόσωπα) στη δράση είναι να έχουν νόμιμα στην κατοχή τους την εκμετάλλευση στην οποία σχεδιάζουν να υλοποιήσουν την επένδυση, να την έχουν δηλώσει στο ΟΣΔΕ και η τυπική της απόδοση να είναι τουλάχιστον 8.000 €. Το μέγιστο ύψος της επένδυσης που ενισχύεται έχει οριστεί στις 300.000 €. Έχει ήδη εκδοθεί η σχετική Υπουργική Απόφαση η οποία ορίζει όλες τις λεπτομέρειες και αναμένεται σύντομα η πρόσκληση από την Περιφέρεια στην οποία θα αναφέρονται οι ημερομηνίες για την υποβολή των αιτήσεων. Λεπτομέρειες σχετικά με τη δράση μπορείτε να βρείτε εδώ ή στη ΔΑΟΚ Φθιώτιδας.

 

Δράση 3η: Μείωση της νιτρορύπανσης

Η δράση παρέχει οικονομική ενίσχυση σε γεωργούς που αναλαμβάνουν σε εθελοντική βάση ορισμένες δεσμεύσεις για τον περιορισμό της ρύπανσης του νερού από νιτρικά ιόντα και άλλες ρυπογόνες ουσίες. Οι δεσμεύσεις που μπορούν να αναληφθούν περιλαμβάνουν: τη θέση σε αγρανάπαυση ενός τμήματος της έκτασης που καλλιεργούν, την αμειψισπορά, την αποφυγή οποιασδήποτε καλλιεργητικής δραστηριότητας σε έκταση που συνορεύει με υδάτινα σώματα. Το ύψος της ενίσχυσης ποικίλει ανάλογα με το είδος της δέσμευσης που αναλαμβάνεται από τον παραγωγό και το είδος της καλλιέργειας. Λεπτομέρειες σχετικά με τη δράση για την οποία αναμένεται σύντομα η σχετική πρόσκληση για υποβολή φακέλων μπορείτε  να δείτε εδώ

 

Δράση 4η: Ομάδες Παραγωγών

Η δράση αφορά νεοσύστατες Ομάδες Παραγωγών. Η ενίσχυση που δίνεται έχει τη μορφή κινήτρου για να γίνεται η πώληση της παραγωγής μέσω ενός κοινού ΑΦΜ και να εξασφαλιστούν οικονομίες κλίμακας στις δαπάνες των μελών της Ομάδας. Η ενίσχυση δίνεται για την πρώτη πενταετία λειτουργίας της Ομάδας ως ποσοστό του τζίρου που πραγματοποιεί. Έχει ήδη δημοσιευθεί η Υπουργική Απόφαση για τα κριτήρια αναγνώρισης των Ομάδων Παραγωγών καθώς και για τις προϋποθέσεις ένταξης στο Μέτρο  και σύντομα αναμένεται η πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων από τις ενδιαφερόμενες Ομάδες.

 

Δράση 5η: Βιολογική κτηνοτροφία

Η δράση απευθύνεται σε κτηνοτρόφους που επιθυμούν να μετατρέψουν την εκτροφή τους από συμβατική σε βιολογική και σε κτηνοτρόφους που επιθυμούν να διατηρήσουν την εκτροφή τους ως βιολογική. Η ενίσχυση καταβάλλεται ετησίως και για διάρκεια 3 έως 5 ετών και εξαρτάται από το είδος της εκτροφής και τον αριθμό των ζώων. Για να λάβουν την ενίσχυση οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν σύμβαση με φορέα πιστοποίησης . Οι λεπτομέρειες υλοποίησης του Μέτρου προβλέπεται να δημοσιευτούν εντός των επομένων μηνών.

 

Δράση 6η: Μεταποίηση και εμπορία γεωργικών προϊόντων

Η δράση αφορά παραγωγούς και άλλους επαγγελματίες που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν ή δραστηριοποιούνται ήδη στο αντικείμενο της μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων. Η δράση καλύπτει κατά 40% το κόστος επένδυσης για την ίδρυση, επέκταση, εκσυγχρονισμό, μετεγκατάσταση μονάδων μεταποίησης αγροτικών προϊόντων από διάφορους κλάδους (ενδεικτικά συσκευαστήρια οπωροκηπευτικών, μονάδες τυποποίησης ελαιολάδου, μονάδες ζωοτροφών, σφαγεία-τυποποιητήρια κρέατος κλπ). Σύντομα ολοκληρώνεται η υποβολή αιτήσεων στα πλαίσια της σχετικής πρόσκλησης που εκδόθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αφορούσε επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μεγαλύτερου των 600.000 €.  Αμέσως μετά εκτιμάται ότι θα ακολουθήσει αντίστοιχη πρόσκληση από την Περιφέρεια για επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού μικρότερου των 600.000 €. Το γενικό πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης  μπορείτε να το δείτε εδώ.

 

Δράση 7η : Εξισωτική αποζημίωση

Η δράση αφορά τη στήριξη των παραγωγών που διαθέτουν εκτάσεις σε περιοχές με φυσικά και άλλα μειονεκτήματα τα οποία καθιστούν τη γεωργική παραγωγή δυσχερέστερη έναντι των υπολοίπων. Η ενίσχυση έχει τη μορφή αποζημίωσης και βασίζεται στην τοποθεσία των αγροτεμαχίων. Η δράση υλοποιείται κάθε έτος και οι πληρωμές γίνονται το επόμενο έτος των αιτήσεων ΟΣΔΕ.

 

Δράση 8η : Τοπικό Πρόγραμμα Leader

Πρόκειται ουσιαστικά για μια δέσμη δράσεων μέσω των οποίων μπορούν να ενισχυθούν παραγωγοί και άλλοι επαγγελματίες με ποσοστό από 40-65% για το κόστος υλοποίησης επενδύσεων σε διάφορους τομείς της τοπικής οικονομίας όπως επενδύσεις για ίδρυση ή εκσυγχρονισμό μονάδων οικοτεχνίας, τουριστικών καταλυμάτων, μονάδων εστίασης και αναψυχής, βιοτεχνιών, εμπορικών καταστημάτων και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών κλπ. Για τις δράσεις του τοπικού προγράμματος Leader αναμένεται σύντομα η έκδοση σχετικής πρόσκλησης από την Φθιωτική Αναπτυξιακή ΑΕ. Στο σύνδεσμο μπορείτε να έχετε μια αναλυτική εικόνα των επιλέξιμων δράσεων στα πλαίσια του εν λόγω τοπικού προγράμματος.