Το νέο Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών
13 Νοεμβρίου 2017
Παράταση ενός μήνα για τις δηλώσεις συγκομιδής οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου
6 Δεκεμβρίου 2017

Η ετήσια απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων

Η ετήσια απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 15/12/2017 σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Οι κτηνοτρόφοι που έχουν αιγοπρόβατα και χοίρους θα πρέπει μετά την ολοκλήρωση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου να κοινοποιήσουν τα σχετικά στοιχεία στην κτηνιατρική αρχή.

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά όλους τους αιγοπροβατοτρόφους και χοιροτρόφους που δεν έχουν υποβάλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, ακόμα και αν την παρούσα στιγμή δεν υπάρχουν ζώα στην εκμετάλλευση.

Η απογραφή του ζωικού κεφαλαίου  μπορεί να γίνει με δυο τρόπους:

(α) είτε με την προσέλευση του κάθε κατόχου στην οικεία κτηνιατρική αρχή, όπως συνέβαινε έως σήμερα,

(β) είτε με τη χρήση των αντίστοιχων ψηφιακών υπηρεσιών του ΥΠΑΑΤ μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης  http://e-services.minagric.gr.

Εφιστούμε την προσοχή στους κτηνοτρόφους ότι καμία διοικητική πράξη σχετική με τα ζώα (εμβολιασμοί, άδεια διακίνησης, πώληση προϊόντων κ.λ.π.) δε θα γίνεται αν δεν πραγματοποιηθεί η ετήσια απογραφή και δεν έχουν τοποθετηθεί τα ενώτια στα αιγοπρόβατα ή και τους χοίρους.