ζωικό κεφάλαιο, βοοειδή
Νέες ρυθμίσεις για τη διακίνηση νωπών προϊόντων και την αναγραφή της προέλευσης κρέατος και γάλακτος
9 Νοεμβρίου 2017
Η ετήσια απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων
22 Νοεμβρίου 2017

Το νέο Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών

Το νέο Σύστημα Παροχής Γεωργικών Συμβουλών τέθηκε από το ΥπΑΑΤ σε άτυπη δημόσια διαβούλευση αλλά και προς ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων. Το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης θέτει τις αρχές λειτουργίας του συστήματος, καθορίζει ποιοι θα είναι οι σύμβουλοι και ποια θα είναι τα πεδία συμβουλών.

Αποτελεί εξαιρετικά ενδιαφέρον ζήτημα τόσο για τους γεωργούς όσο και για όλους τους επιστήμονες που ασχολούνται με την ύπαιθρο.

Όπως είναι γνωστό, η συμμετοχή των γεωργών στο σύστημα είναι προαιρετική και θα επιδοτείται από το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης . Οι γεωργοί θα μπορούν να επιλέγουν τους συμβούλους τους μέσω ενός μητρώου που θα είναι δημοσιευμένο στο διαδίκτυο με ευθύνη του ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ. Θα λαμβάνουν τις συμβουλές που επιθυμούν και οι Σύμβουλοι θα πληρώνονται από το πρόγραμμα.

Οι Συμβουλές που θα παρέχονται τυπικά θα αφορούν τα παρακάτω θεματικά πεδία:

  1. Την πολλαπλή συμμόρφωση και το πρασίνισμα,
  2. Τη χρήση και τη διαχείριση των υδάτων, και των αποβλήτων,
  3. Τη φυτοπροστασία,
  4. Την προσαρμογή της γεωργίας στην κλιματική αλλαγή ,
  5. Τα αγροπεριβαλλοντικά μέτρα και τη βιολογική γεωργία,
  6. Τον εκσυγχρονισμό των εκμεταλλεύσεων,
  7. Τη διαχείριση κινδύνων και την πρόληψη καταστροφών,
  8. Την εργασιακή ασφάλεια,
  9. Τα συστήματα παραγωγής όπως η ολοκληρωμένη διαχείριση,
  10. Ειδικές συμβουλές προς νέους γεωργούς για τη διοίκηση και διαχείριση εκμεταλλεύσεων, τις τεχνικές καλλιέργειας κλπ.

Είναι προφανές ότι σε αυτές τις κατηγορίες μπορεί να δοθεί οποιαδήποτε συμβουλή, οπότε οι γεωργοί θα πρέπει να νιώθουν ότι μπορούν να λάβουν τις συμβουλές που επιθυμούν.

Ποιοι θα παρέχουν γεωργικές συμβουλές

Οι συμβουλές θα παρέχονται από Φορείς Παροχής που θα είναι εταιρείες αποτελούμενες από τουλάχιστον 3 πιστοποιημένους γεωργικούς συμβούλους (φυσικά πρόσωπα) εκ των οποίων οι δύο να είναι απαραιτήτως γεωτεχνικοί. Οι φορείς θα μπορούν να δραστηριοποιούνται ως πάροχοι συμβουλών μόνο σε 2 όμορες Περιφερειακές ενότητες. Δηλαδή θα μπορούν να συμβουλεύουν στο νομό της έδρας τους και ένα γειτονικό. Η έγκρισή τους γίνεται από τον ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ.

Οι  επιστήμονες που μπορούν να πιστοποιηθούν ως Γεωργικοί Σύμβουλοι είναι Γεωπόνοι, Κτηνίατροι, Μηχανικοί Περιβάλλοντος, Οικονομολόγοι, τεχνολόγοι Γεωπονίας, τεχνολόγοι τροφίμων, και άλλων ειδικοτήτων.   Η πιστοποίησή τους θα γίνεται από τον ΕΛΓΟ – ΔΗΜΗΤΡΑ κατόπιν παρακολούθησης σχετικού σεμιναρίου και συμμετοχής σε εξετάσεις.

Για να συμμετάσχετε στη σχετική διαβούλευση κάντε κλικ εδώ