Χορήγηση δικαιωμάτων εθνικού αποθέματος 2017
17 Οκτωβρίου 2017
Υποχρεώσεις μονάδων αιγοπροβατοτροφίας σχετικές με σήμανση και καταγραφή των ζώων
26 Οκτωβρίου 2017

Οδηγός ορθών πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία ελαιολάδου

οδηγός ορθών πρακτικών ελαιολάδου

Ο οδηγός ορθών πρακτικών στην παραγωγική διαδικασία ελαιολάδου που επισυνάπτεται έχει συνταχθεί  από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και αποτελεί ένα χρήσιμο βοήθημα που έχει ως στόχο να ενημερώσει ή/και να υπενθυμίσει στους παραγωγούς ορισμένες ορθές πρακτικές η εφαρμογή των οποίων συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του ελαιολάδου.

Οι προτεινόμενες πρακτικές αφορούν:

  • Στον προγραμματισμό της συγκομιδής του ελαιόκαρπου
  • Στον εξοπλισμό που χρησιμοποιείται για τη συγκομιδή και τη μεταφορά του ελαιοκάρπου
  • Στον χρόνο που μεσολαβεί από τη συγκομιδή μέχρι την έκθλιψη
  • Στον έλεγχο της διάρκειας και της θερμοκρασίας μάλαξης της ελαιοζύμης στα ελαιοτριβεία
  • Στον έλεγχο των συνθηκών αποθήκευσης του ελαιολάδου
  • Στη διατήρηση των χώρων του ελαιοτριβείου σε υψηλά επίπεδα καθαρότητας για την αποφυγή επιμολύνσεων του ελαιολάδου
  • Στην τήρηση των αναγκαίων πληροφοριών για τον εντοπισμό παρτίδων που σε μεταγενέστερο χρόνο μπορεί να εμφανίσουν προβλήματα.

Είναι προφανές ότι τα περισσότερα από τα όσα αναφέρονται στον οδηγό είναι γνωστά στους ενδιαφερόμενους. Ωστόσο  θεωρείται σκόπιμο να τύχουν της δέουσας προσοχής από τους ενδιαφερόμενους στα πλαίσια μιας συλλογικής προσπάθειας που καταβάλλεται για τη διατήρηση και ενίσχυση της ποιότητας και της φήμης που συνοδεύει το ελληνικό ελαιόλαδο