Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης της 14/09/2017 για φιστικιά
14 Σεπτεμβρίου 2017
Υπουργική απόφαση για το μέτρο της μείωσης της νιτρορύπανσης
27 Σεπτεμβρίου 2017

Δελτίο Γεωργικής Προειδοποίησης της 21/09/2017 για φιστικιά

Το Περιφερειακό Kέντρο Προστασίας Φυτών και Ποιοτικού Ελέγχου Βόλου με νέο τεχνικό του δελτίο ενημερώνει τους φιστικοπαραγωγούς της περιοχής για τους εχθρούς,  Ευρύτομο και Σκολύτη, της καλλιέργειας της φυστικιάς και δίνει οδηγίες για την αντιμετώπιση αυτών των έντομο-προσβολών.