Μόνο με άδεια από τη ΔΑΟΚ η συγκομιδή ακτινιδίων
25 Αυγούστου 2017
Παράταση του διαγωνισμού για τον “Καλύτερο Νέο Αγρότη”
30 Αυγούστου 2017

Σε διαβούλευση ο νέος νόμος για τον αγροτικό συνδικαλισμό

 

Το ΥπΑΑΤ έχει αναρτήσει προς διαβούλευση σχέδιο νέου νόμου για τον αγροτικό συνδικαλισμό με τον οποίο καταργεί τις προηγούμενες διατάξεις και καλεί τις οργανώσεις να αναδιοργανωθούν και να προσαρμοστούν εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.

Το σχέδιο ορίζει ποιές μπορούν να είναι οι αγροτικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, και καθορίζει πολλά θέματα λειτουργίας τους (από τη σύσταση έως τις εκλογικές διαδικασίες και τις εγγραφές – διαγραφές μελών). Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις του αγροτικού χώρου που περιλαμβάνονται στο σχέδιο είναι οι εξής:

  • Οι Κλαδικοί Αγροτικοί Σύλλογοι (ΚΑΣ) με μέλη αγρότες ή συνταξιούχους αγρότες που διαθέτουν προϊόντα του κλαδικού αντικειμένου του ΚΑΣ, είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων και κατοικούν μόνιμα και έχουν την αγροτική τους εκμετάλλευση στην Περιφερειακή Ενότητα που έχει έδρα ο ΚΑΣ.
  • οι Κλαδικές Ομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων (ΚΟΑΣ), οι οποίες είναι ενώσεις των ΚΑΣ της ίδιας Περιφέρειας,
  • οι Κλαδικές Εθνικές Συνομοσπονδίες Αγροτικών Συλλόγων (ΚΕΣΑΣ), οι οποίες συστήνονται σε εθνικό επίπεδο από αντίστοιχες ΚΟΑΣ
  • οι Ενώσεις Νέων Αγροτών (ΕΝΑ), με τουλάχιστο δέκα αγρότες ηλικίας μέχρι σαράντα δύο (42) ετών,
  • η Πανελλήνια Ένωση Νέων Αγροτών (ΠΕΝΑ), η οποία αποτελεί προϊόν σύμπραξης τουλάχιστον 15 ΕΝΑ,
  • οι Ενώσεις Αγορών Παραγωγών (ΕΑΠ) που αποτελούνται από αγρότες που πωλούν σε αγορές παραγωγών,
  • οι Ομοσπονδίες Ενώσεων Αγορών Παραγωγών (ΟΕΑΠ) που αποτελούν σύμπραξη ΕΑΠ σε Περιφερειακό επίπεδο, και
  • Η Συνομοσπονδία Ενώσεων Αγορών Παραγωγών (ΣΕΑΠ), η οποία αποτελεί σύμπραξη των ΟΕΑΠ σε εθνικό επίπεδο.

Επίσης, ορίζεται ότι

  • σκοπός των οργανώσεων είναι η προαγωγή και διασφάλιση των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών τους που ασχολούνται επαγγελματικά με την αγροτική παραγωγή,
  • οι ΚΑΣ, ΚΟΑΣ, ΚΕΣΑΣ, ΕΝΑ και ΠΕΝΑ δεν μπορούν να ασκούν παραγωγικές ή εμπορικές δραστηριότητες είτε άμεσα είτε έμμεσα με τη συμμετοχή τους σε άλλα νομικά πρόσωπα του εμπορικού ή συνεταιριστικού νόμου. Μπορούν όμως να συμμετέχουν σε αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες που εξυπηρετούν την προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων των μελών

Για τις υπάρχουσες οργανώσεις ορίζεται μεταβατικό διάστημα προσαρμογής που κυμαίνεται από 6 μήνες έως 2 έτη.

Η διαβούλευση τελειώνει την Παρασκευή 15/9/2017, στις 15.00 και όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν την άποψη και τα σχόλιά τους, μπορούν να το κάνουν εδώ.