Τρύγος 2017 – Τι πρέπει να γνωρίζουν οι αμπελουργοί
21 Αυγούστου 2017
Μόνο με άδεια από τη ΔΑΟΚ η συγκομιδή ακτινιδίων
25 Αυγούστου 2017

Μέχρι 30/11 η Δήλωση Συγκομιδής για οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου

 

Η Δήλωση Συγκομιδής Αμπελουργικών Προϊόντων αποτελεί μια ακόμη διοικητική υποχρέωση των κατόχων αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων με οινοποιήσιμες ποικιλίες αμπέλου.

Η δήλωση συμπληρώνεται και υποβάλλεται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά από 1/9/2017 μέχρι 30/11/2017 μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (κάντε κλικ εδώ). Σημειώνεται ότι οι παραγωγοί που διαθέτουν ήδη λογαριασμό από την προηγούμενη χρονιά μπορούν να χρησιμοποιήσουν για πρόσβαση στο σύστημα τον ίδιο κωδικό. Αντιθέτως οι παραγωγοί που δεν διαθέτουν λογαριασμό στις Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. πρέπει πρώτα να εγγραφούν ώστε να τους αποσταλεί ο προσωπικός τους κωδικός με τον οποίο θα μπουν στην εφαρμογή.

Η υποχρέωση για τη συμπλήρωση της Δήλωσης Συγκομιδής αφορά όλους τους κατόχους αμπελουργικών εκμεταλλεύσεων  με οινοποιήσιμες ποικιλίες εκτός των εξής περιπτώσεων:

  • αν ο αμπελώνας έχει έκταση μικρότερη του 1 στρέμματος και το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για οικογενειακή κατανάλωση και όχι για διάθεση στο εμπόριο
  • αν ο ίδιος ο παραγωγός οινοποιεί το σύνολο της παραγωγής του. Στην περίπτωση αυτή συμπληρώνεται δήλωση παραγωγής.

Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση υποβολής δήλωσης συγκομιδής αφορά και τους αμπελουργούς:

  • που είναι μέλη συνεταιριστικού οινοποιείου και παραδίδουν το σύνολο ή μέρος της παραγωγής τους στο συνεταιριστικό οινοποιείο,
  • που παραδίδουν το σύνολο της παραγωγής τους (σταφύλια) προς χυμοποίηση,
  • που έχουν μηδενική παραγωγή. Στην περίπτωση αυτή υποβάλλουν μηδενική δήλωση συγκομιδής προσδιορίζοντας και το λόγο στον οποίο οφείλεται η μηδενική παραγωγή (π.χ αναδιάρθρωση, χαλάζι, περονόσπορος, ανωτέρα βία κλπ).

 

Οι παραγωγοί έχουν την ευθύνη για την έγκαιρη, πλήρη και ορθή συμπλήρωση των στοιχείων που υποβάλλουν. Αντίγραφο της δήλωσης συγκομιδής μπορούν να εκτυπώσουν από την ψηφιακή υπηρεσία μόνο μετά την 30/11/2017 ημερομηνία κατά την οποία θα «κλειδώσει» η εφαρμογή του ΥπΑΑΤ. Στην περίπτωση που διαπιστώσουν λάθος μπορεί να γίνει τροποποίηση μέσω της ΔΑΟΚ.

Υπενθυμίζεται ότι οι αμπελουργοί που δεν υποβάλλουν Δήλωση Συγκομιδής αποκλείονται από διάφορα μέτρα όπως το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης και μετατροπής αμπελώνων

Αναλυτικές οδηγίες για τη συμπλήρωση της Δήλωσης συγκομιδής μπορείτε να βρείτε στο συνημμένο αρχείο το οποίο βρίσκεται αναρτημένο και στο site του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων