Παράταση προθεσμίας για αιτήσεις στη Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή /και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2014-2020
25 Ιουλίου 2017
Συνδεδεμένη ενίσχυση στη Μηδική και το τριφύλλι
7 Αυγούστου 2017

Επισκόπηση εξελίξεων αγροτικού τομέα – Α εξάμηνο 2017

Η ολοκλήρωση του Α΄ εξαμήνου 2017 αφήνει πίσω της μια σειρά εξελίξεων και γεγονότων σε διάφορα πεδία και επίπεδα λειτουργίας του αγροτικού τομέα. Οι εξελίξεις αυτές δημιουργούν ευκαιρίες, προκλήσεις και υποχρεώσεις τις οποίες καλούνται να διαχειριστούν όσοι ασχολούνται ή ενδιαφέρονται να ασχοληθούν στον αγροτικό χώρο.

Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας που καταβάλλεται από το Δήμο Λαμιέων για έγκυρη πληροφόρηση του τοπικού αγροτικού πληθυσμού σας υπενθυμίζουμε τα σημαντικότερα γεγονότα.

 

Ιανουάριος 2017

Ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων για ένταξη στο πρόγραμμα ΝΕΟΙ ΓΕΩΡΓΟΙ. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας υποβλήθηκαν 730 αιτήσεις. Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε πρόσφατα και το προσεχές διάστημα αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση ένταξης των δικαιούχων στο πρόγραμμα. Σημειώνεται ότι όσοι ενταχθούν στο πρόγραμμα έχουν το δικαίωμα να λάβουν άμεσα μέχρι το 70% της ενίσχυσης που τους αναλογεί. Σύντομα αναμένεται να προκηρυχθεί ο επόμενος κύκλος του προγράμματος για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Προκηρύχθηκε ο 1ος κύκλος υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερόμενων για συμμετοχή στο Μέτρο 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ.

 

Φεβρουάριος 2017

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση με την οποία ορίζονται νέα κριτήρια για την αναγνώριση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών . Τα κριτήρια αυτά αφορούν νομικές οντότητες του εμπορικού ή συνεταιριστικού δικαίου που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν την ιδιότητα της Ομάδας ή της Οργάνωσης Παραγόντων και να χρηματοδοτηθούν για την υλοποίηση των επιχειρηματικών τους σχεδίων.

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής αντιρρήσεων για όσους διαφωνούν με τον χαρακτηρισμό εκτάσεων που αποτυπώνονται στο δασικό χάρτη της Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων. Για την υποβολή αντίρρησης θεσπίστηκε ειδικό τέλος το οποίο οφείλουν να καταβάλουν οι διαφωνούντες. Λόγω των έντονων προβλημάτων που έχουν ανακύψει έχει δοθεί παράταση στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων και έχουν πραγματοποιηθεί μειώσεις στο ύψος του τέλους για τη διατύπωση αντιρρήσεων.

 

Μάρτιος 2017

Ολοκληρώθηκε ο 1ος κύκλος  υποβολής αιτήσεων στο Μέτρο 11 ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ. Το εξαιρετικά έντονο ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε (64.000 αιτήσεις στο σύνολο της Επικράτειας) είχε ως αποτέλεσμα να υπερκαλυφθεί ο προϋπολογισμός του Μέτρου. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης κρίθηκε σκόπιμο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τροφίμων να ενταχθούν στο Μέτρο μόνο όσα αγροτεμάχια βρίσκονται σε περιοχή Natura, με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός βιοκαλλιεργητών να απορριφθεί. Οι απορριφθέντες μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται όλοι οι κτηνοτρόφοι αναμένουν την επόμενη προκήρυξη η οποία εκτιμάται ότι θα γίνει εντός του έτους.

Έληξε ο χρόνος για την υποβολή αιτήσεων για χορήγηση νέων αδειών αμπελοφυτεύσεων. Οι αιτήσεις εξετάζονται από την αρμόδια ΔΑΟΚ και τα αποτελέσματα προβλέπεται να ανακοινωθούν τον 5/2017.

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση σχέδιο νόμου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων το οποίο αφορά στη σήμανση, διακίνηση και εμπορία νωπών και ευαλοίωτων αγροτικών προϊόντων. Με βάση το σχέδιο νόμου ορίζεται ως υποχρεωτική η αναγραφή της χώρας προέλευσης για το γάλα και το κρέας καθώς και η πληρωμή των παραγωγών εντός 60 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης παραστατικού πώλησης των προϊόντων.

 

Απρίλιος 2017

Παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ο διαδικτυακός τόπος agrolamia.gr που είναι μια καινοτόμος πρωτοβουλία του Δήμου Λαμιέων για την έγκυρη και ουσιαστική ενημέρωση του τοπικού αγροτικού πληθυσμού.

Προκηρύχθηκε η Δράση 4.2.1  του ΠΑΑ που αφορά στην ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων στη μεταποίηση και εμπορία αγροτικών προϊόντων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους μέχρι τις 17/8/2017. Οι προτάσεις θα πρέπει να έχουν προϋπολογισμό μεγαλύτερο των 600.000 ευρώ. Για επενδυτικά σχέδια μικρότερου προϋπολογισμού θα δημοσιευτούν αντίστοιχες προσκλήσεις από την Περιφέρεια και την Ομάδα Τοπικής Δράσης Αναπτυξιακή Φθιώτιδας ΑΕ που έχει επιλεγεί να υλοποιήσει τοπικό πρόγραμμα (CLLD/LEADER στην περιοχή της Φθιώτιδας)

 

Μάιος 2017

Ολοκληρώθηκε η πρώτη διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την για την Κοινή Αγροτική Πολιτική που θα εφαρμοστεί μετά το 2020. Δυστυχώς οι συμμετοχές από Ελλάδα ήταν αμελητέες (κάτω από 1% του συνόλου). Σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χρησιμοποιεί τα αποτελέσματα της διαβούλευσης αυτής πριν υποβάλλει τις προτάσεις της στα άλλα θεσμικά όργανα της ΕΕ για την επόμενη περίοδο.

Ψηφίστηκε η επαναφορά του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ 13% σε μια σειρά αγροτικών εφοδίων όπως λιπάσματα, φυτοφάρμακα, ζωοτροφές, σπόροι κλπ η οποία έχει προβλεφθεί να τεθεί σε ισχύ από 1/7/2017.

Δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ Κοινή Υπουργική Απόφαση που ρυθμίζει το θέμα της τιμολόγησης του αρδευτικού νερού. Με βάση την εν λόγω ΚΥΑ καθιερώνεται περιβαλλοντικό τέλος για τους χρήστες αρδευτικού νερού που έχει χαρακτηριστεί ως χαμηλής ποιότητας. Το ύψος τέλους δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί. Η νέα διαδικασία τιμολόγησης αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή του 2018 και υπάρχουν προβλέψεις οι οποίες μπορούν να επιτρέψουν σε αρκετούς αγρότες να εξαιρεθούν από αυτή.

 

Ιούνιος 2017

Ολοκληρώθηκε η υποβολή των δηλώσεων άμεσων ενισχύσεων (δηλώσεις ΟΣΔΕ) καθώς και των αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων. Το προσεχές διάστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν οι σχετικοί έλεγχοι από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και να γίνουν οι απαιτούμενες διορθώσεις ώστε μετά τα μέσα Οκτωβρίου 2017 να καταβληθούν οι ενισχύσεις στους δικαιούχους.

Ξεκίνησε η εφαρμογή του προγράμματος δακοκτονίας στις Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Λαμιέων.

Σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές σε καλλιέργειες βάμβακος κηπευτικών, σιδηρών, μηδικής και δενδρώδες προξένησαν οι ασυνήθιστες για την εποχή βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις. Οι ζημιές αυτές έρχονται να προστεθούν σε αντίστοιχου μεγέθους ζημιές που υπέστησαν οι εγκαταστάσεις, το ζωικό κεφάλαιο και η φυτική παραγωγή λόγω του παγετού του Ιανουαρίου 2017. Τα δύο αυτά γεγονότα καταδεικνύουν την ανάγκη αφενός για ασφάλιση της παραγωγής αφετέρου για την ταχεία αποζημίωση των παραγωγών.

 

Ολοκληρώνοντας τη σύντομη αυτή επισκόπηση θεωρείται σκόπιμο να υπενθυμίσουμε στον τοπικό αγροτικό πληθυσμό ότι βρίσκονται σε εξέλιξη:

 

Για όλα τα παραπάνω θέματα μπορείτε να αναζητήσετε περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο agrolamia.gr